СКИНУТИ

Державною адміністрацією вживаються заходи щодо покращення роботи з реалізації громадянам конституційних прав на звернення у відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України від         7 лютого 2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо покращення ґрунтовного розгляду питань, які порушували громадяни, та усунення причин, що породжували звернення.

Відповідно до вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 райдержадміністрацією здійснено організаційні заходи щодо виконання його положень.

Так, протягом І кварталу 2018 року розпорядженням голови державної адміністрації 10.01.2018 № 5 затверджено новий графік роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” на І півріччя 2018 року. Графіки особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації розміщені у виконавчих комітетах Середнянської селищної та сільських радах, та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. Також, усі графіки доведені до відому населення через засоби масової інформації.

Згідно затвердженого графіку роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” протягом аналізованого періоду проведено 2 прямі телефонні лінії (головою та першим заступником голови райдержадміністрації, відповідно 15.02.2018 та 15.03.2018). За результатами проведених телефонних ліній зареєстровано 2 звернення.

Про функціонування вищевказаної лінії державна адміністрація періодично нагадує громадянам через оголошення в районній газеті „Вісті Ужгородщини” та офіційний веб-сайт райдержадміністрації.

Крім того, сектором роботи зі зверненнями громадян райдержадміністрації розроблено графіки перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад на 2018 рік та графік звітування голів виконавчих комітетів сільських рад перед головою районної державної адміністрації щодо роботи зі зверненнями громадян на І півріччя 2018 року.

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян щороку на засіданнях колегій державної адміністрації розглядаються питання роботи зі зверненнями. Так, в січні 2018 року розглянуто питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2017 року”.

Основними формами роботи зі зверненнями громадян у секторі роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації є: контроль за забезпеченням розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян управліннями та відділами державної адміністрації, згідно накладеної на них резолюції керівництвом, організація прийому громадян керівництвом державної адміністрації, надсилання звернень для їх вирішення уповноваженим на те органам, здійснення реєстрації та обліку звернень, узагальнення письмових та усних звернень громадян, підведення підсумків їх розгляду, підготовка аналітичних довідок з питань роботи зі зверненнями громадян, вивчення причин, які породжують скарги, контроль в межах повноважень за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Так, протягом І кварталу 2018 року на адресу Ужгородської районної державної адміністрації надійшло 344 індивідуальних та колективних звернень, що на 210 менше ніж за відповідний період 2017 року.

Серед вищезазначених звернень індивідуальні становлять 96 % або 331, а колективні 4 % або 13. Протягом І кварталу 2018 року в райдержадміністрацію звернулось 409 громадян, що на 706 менше ніж за І квартал 2017 року.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 70, безробітні 3, працівники бюджетної сфери – 1 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 21 (інваліди І групи – 1, інваліди ІІ групи – 14, інваліди ІІІ групи – 6), багатодітні сім’ї – 5 , ветерани  праці – 2 та інші;

–  статтю: 181 жінки та 143 чоловіки.

Головою райдержадміністрації, як того вимагає пункт 1.4 Указу Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Протягом І кварталу 2018 року громадяни вищезазначених категорій в райдержадміністрацію не звертались.

Протягом І кварталу 2018 року заявниками піднято 409 питань різної тематики.

Найбільш гостро поставали питання соціального захисту серед загальної кількості їх є 178 або 52 %. У цій категорії переважають питання призначення житлових субсидій (97) та надання матеріальної допомоги (79).

20 % або 67 звернення складають земельні питання, питання: надання дозволу на розпорядження майном, яке належить неповнолітнім, встановлення опіки, позбавлення батьківських прав та інше – 11 % або 39, комунального і дорожнього господарства та житлові – 3,5 % або 12, транспорту – 4 % або 14                та інші.

Протягом І кварталу 2018 року державною адміністрацією отримано 8 повторних звернень, що на 45 менше ніж за аналогічний період минулого року.

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом державної адміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 55 % вирішені позитивно, 23% - надано кваліфіковані роз’яснення, 9 % - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень, близько 0,5 % надіслані за належністю в інші організації, інші ще знаходяться у стадії розгляду.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви - 99 %, скарги - 1 %.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Худлівської (38), Оноківської (32), Баранинської ОТГ (28), Р.Комарівської (22) сільських рад.    40 звернень отримано від жителів м. Ужгород.

Так, серед загальної кількості є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (226 або 65,7 %), а є такі, які надійшли через інші організації (118 або 34 %). З облдержадміністрації протягом І кварталу 2018 року надійшло 9 звернень, що на 7 менше, ніж у І кварталі 2017 року.

Також державною адміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову та обласну „гарячі ліні”. Ці звернення надходять в райдержадміністрацію через державні установи  „Урядовий контактний центр” та „Закарпатський обласний контактний центр”.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 106 звернень (у І кварталі 2017 року – 312), а саме: із ДУ „Урядовий контактний центр” – 88, ДУ „Закарпатський обласний контактний центр” – 8.

Найбільш гостро постали питання соціального захисту, а саме, призначення житлової субсидії та надання консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та інші.

Державна адміністрація і надалі працюватиме над поліпшенням роботи щодо розгляду звернень громадян, організації їх особистого прийому у відповідності до вимог чинного законодавства.