СКИНУТИ

З метою поліпшення ситуації щодо професіоналізації державної служби, у Національному університеті «Одеська юридична академія» з 14 травня до 15 липня 2018 року проводиться прийом документів для вступу в Центр підготовки магістрів публічної служби і професіних судддів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання.

Право на навчання за освітньо-професійною програмою підгтовки магістрів за підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за заочною (дистанційною) формою за державним замовленням мають особи, які перебувають на державній службі або службі в органх місцевого самоврядування та обіймають посаи державної служби, що належать до 6-9 гркпи оплати праці або віднесені до п’ятої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в оргнах місцевого самоврядування не менше як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії.

Додаткова інформація на сайті Університету: www.onua.edu.ua