СКИНУТИ

Відповідно до частини сьомої статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України від 17 січня 2017 року N 1817-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», наказу Мінрегіону України від 31.05.2017 N 135 для отримання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва розробляється містобудівний розрахунок що визначає інвестиційні наміри замовника.

Містобудівний розрахунок необхідний для чіткого формування намірів забудовника щодо об'єкта будівництва з урахуванням положень державних будівельних норм і параметрів конкретної земельної ділянки. Це розрахунок гранично-допустимих параметрів забудови, умови ув'язки архітектурно- планувального та об'ємно просторового рішення, системи обслуговування, інженерних комунікацій, транспортного обслуговування та благоустрою з існуючою забудовою з дотриманням діючих норм і правил.

Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва має містити:

  1. Пояснюючу записку
  2. Схему генерального плану та/або детального плану території.
  3. Схему земельної ділянки з відображенням планувальних обмежень, граничної площі забудови, благоустрою, інших видів використання, пропонованого розміщення будівель і споруд.
  4. Фасади будівель та споруд з зазначенням висотних відміток, виконані у кольорі, з інформацією щодо опорядження фасадів у відомості опорядження фасадів.
  5. Плани поверхів.
  6. Фотофіксацію земельної ділянки (з оточенням);

Креслення схеми генерального плану повинно містити таку інформацію:

-         поверховість будівлі/споруди (гранично допустима);

-         відсоток забудови земельної ділянки;

-         відступи будівлі/споруди від меж земельної ділянки об’єкта проектування;

-         відступи будівлі/споруди від суміжної забудови;

відступи від об’єкта проектування до червоних ліній та ліній регулювання забудови;

-         основні техніко-економічні показники;

-         озеленення земельної ділянки;

-         елементи благоустрою на земельній ділянці;

-         організація під’їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування автомашин;

-         черговість будівництва (при потребі).