СКИНУТИ

В структурі Виноградівського геріатричного пансіонату системи соціального захисту діє відділення паліативно/хоспісного догляду для громадян похилого віку та інвалідів, які потребують такого догляду (далі – Відділення), який утворений для надання особам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, хвороба яких не піддається лікуванню, спрямованому на одужання, соціальної послуги паліативного догляду з метою забезпечення якісного догляду за ними та підтримки сім’ї.

Умови зарахування, утримання та відрахування з Відділення визначені Типовим положенням про відділення паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України 09.08.2017 № 1293, та Положення про саме Відділення.

Відповідно, до Відділення приймаються на державне утримання (на безоплатній основі) особи похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у пансіонаті та які не мають працездатних родичів, які зобов’язані їх утримувати за законом.

За наявності вільних місць до Відділення можуть прийматися особи, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства зобов’язані їх утримувати, за умови стовідсоткового відшкодування пансіонату витрат на їх утримання (на платній основі).

Особам, які мають згідно з чинним законодавством України пільги і влаштовуються до Відділення на платній основі, розмір суми сплати за їх утримання розраховується з урахуванням наявних пільг.

Як виняток до Відділення можуть прийматися особи похилого віку та інваліди, які мають працездатних дітей або родичів, зобов’язаних відповідно до чинного законодавства їх утримувати, якщо вони з об’єктивних причин не можуть цього робити. У такому разі щодо кожного окремого випадку, на підставі наданих підтверджувальних документів, приймається рішення колегії відповідно департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

Зарахування до Відділення підопічних, здійснюються за путівкою департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, виданою на підставі:

- особистої заяви громадянина похилого віку чи інваліда про його прийняття до Відділення;

- паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу);

- медичної картки встановленої форми про стан здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду;

- довідки про розмір призначеної пенсії;

- довідки про склад сім’ї за встановленою формою;

- довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до Відділення (за наявності групи інвалідності);

- медичного висновку про потребу в наданні соціальної послуги паліативного догляду, оцінки індивідуальних потреб та індивідуального плану соціальної послуги паліативного догляду.

Протипоказаннями для зарахування осіб до Відділення є:

-  гостра стадія психічних захворювань і хронічні психічні захворювання в стані загострення;

- хвороби, що потребують стаціонарного лікування, в тому числі у спеціалізованих закладах охорони здоров’я (відділеннях), зокрема туберкульозного, шкірно-венерологічного, онкологічного та онкогематологічного профілю тощо.