І.Доходи.

           Доходи місцевих бюджетів району  по загальному і спеціальному фондах, включаючи офіційні трансферти (дотацї та субвенції з Державного бюджету) за 2016 рік  становлять 627 506,8 тис.грн., що складає 103,9 % виконання  плану затвердженого на рік з урахуванням змін (604 226,9 тис.грн.), в тому числі:

  • платежів по загальному та спеціальному фондах  одержано  у сумі          232 456,5 тис.грн. при затвердженому річному плані з урахуванням змін –    199 030,3 тис.грн.,що складає  116,8 % виконання.
  • базову та стабілізаційну дотацію за 2016 рік отримано з державного бюджету в сумі 8 155,8 тис.грн., що складає 100% затвердженого річного плану з урахуванням змін .
  • субвенції з Державного бюджету отримано  у сумі 315 845,8 тис.грн.,  при  річному затвердженому плані з урахуванням змін 317 429,6  тис.грн., що складає 99,5 відсотка. В тому числі: субвенції на соціальний захист населення у сумі  181 659,4 тис.грн., що складає 99,9 відсотка плану затвердженого на рік з урахуванням змін (181 932,2 тис.грн.), освітня субвенція у сумі – 85 234,0 тис.грн. та медична субвенція – 40 685,7 тис.грн, що складає 100 відсотків затвердженого плану на рік з урахуванням змін, субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій отримано у сумі 8 266,6 тис.грн. або 86,3 відсотка затвердженого плану на рік з урахуванням змін;
  • інші внутрішні міжбюджетні трансферти (додаткові дотації та інші субвенції з обласного, районного та сільських бюджетів) одержано в сумі  71 048,7 тис.грн. В тому числі: інші додаткові дотації, що передані  з районного бюджету сільським бюджетам у сумі 40 333,0 тис.грн.;  інші субвенції  надано у сумі 30 715,7 тис.грн.

         Аналіз виконання дохідної частини по платежах загального та спеціального фонду бюджету (без власних надходжень бюджетних установ та міжбюджетних трансфертів) Ужгородського району за  2016 рік подано в додатку 1.

         До загального фонду  місцевих бюджетів Ужгородського району за                2016 року  надійшло платежів у сумі  220 425,7  тис.грн., при  уточненому плані на звітний період  – 190 871,9 тис.грн., що складає 115,5 % виконання, понад план поступило платежів у сумі  29 553,8 тисяч гривень. Із 34 місцевих бюджетів усі забезпечили виконання планових показників .

         Виконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району в розрізі сільських та Середнянського селищного бюджетів подано в додатку 2.

        

         Зміни у податковому та бюджетному законодавстві, прийняті наприкінці 2015 року, вплинули на збільшення надходжень загального фонду дохідної частини  місцевих бюджетів у 2016 році. Основним податком, який становить 44,9% питомої ваги від усіх надходжень загального фонду залишається  податок та збір на доходи фізичних осіб.

Податок та збір на доходи фізичних осіб по зведеному бюджету району  за   2016 рік  виконано на 107,5 % (при плані – 92 127,3 тис.грн. надійшло – 98 999,5 тис.грн.). Основним фактором, який вплинув на збільшення находжень даного виду податку  у звітному періоді є застосування з 2016 року єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, замість 15% та 20%, що діяли у 2015 році.

Другим по питомій вазі, у загальній сумі надходжень зведеного місцевого бюджету району у 2016 році, є акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. За 2016 рік фактично поступило до сільських та Середнянського селищного бюджетів даного податку у сумі 60 886,7 тис.грн. при плані – 48 344,7 тис.грн., що становить 125,9% перевиконання або понад план надійшло 12 542,0 тис.грн..Основним фактором, який вплинув на збільшення находжень є збільшення у 2016 році ставок акцизного податку на алкогольні та тютюнові вироби.

Плати за землю за 2016 рік  надійшло в сумі 24 445,8 тис.грн. при  плані 19 469,7 тис.грн., що складає 125,6 % виконання  або понад план надійшло 4 976,1 тис.грн., в основному за рахунок поступлень від орендної плати за землю та земельного податку з юридичних осіб. На збільшення надходжень вплинула індексація нормативно  грошової оцінки земель.

Фактичні надходження єдиного податку за  2016 рік становлять 21 821,2 тис.грн. при плані – 18 951,6 тис.грн.,  перевиконання склало 115,1 % або понад план поступило 2 869,5 тис.грн. Факт перевиконання пояснюється прийнятими у 2016 році  змінами, в частині  збільшення ставок для платників єдиного податку третьої групи: з 2 до 3% (для платників ПДВ) та з 4 до 5% (для неплатників ПДВ) та збільшення ставки для платників четвертої групи, з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду.

Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг за  2016 рік становить 7 670,6 тис.грн. при плані 6 189,1 тис.грн., або 123,9%. Це кошти ,які надходять від державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та державної карантинної інспекції. Вказані кошти зараховуються до бюджетів сільських рад на території яких знаходяться пункти видачі дозволів (Великолазівська та Соломонівська сільські ради) та відповідне відділення державної карантинної інспекції на території Оноківської сільської ради.

До спеціального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району, за   2016 рік надійшло платежів (без врахування власних надходжень бюджетних установ) в сумі 2 915,6 тис.грн. при  уточненому плані на рік  1 280,4 тис.грн., що складає 227,7 %  виконання. До бюджету розвитку зведеного бюджету району, в цілому за звітний період поступило  коштів у сумі 2 136,6 тис.грн., що складає 233,9 % річного уточненого плану (913,3 тис.грн.). В тому числі: від продажу земельних ділянок  у сумі 1 301,5 тис.грн., або 271,2 % річного уточненого плану (479,9 тис.грн.) та  надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів 835,1 тис.грн.

Виконання дохідної частини спеціального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району за 2016 рік (без врахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) подано в додатку 3.

                             ІІ. Видатки та заборгованість

         Видатки місцевих бюджетів Ужгородського району разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 603 662,0 тис.грн., при уточненому плані 665 570,2 тис.грн., що становить 90,7 відсотків.

         У тому числі, видатки загального фонду виконано у сумі 484 573,8 тис.грн., що становить 95,1 відсотка до уточненого плану (509 634,7тис.грн.).  

         Видатки спеціального фонду виконано у сумі 119 088,1тис. грн., що становить  76,4 відсотки до уточненого плану (155 935,4тис.грн.).

         В обсязі видатків загального фонду найбільшу питому вагу займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення (разом із цільовими субвенціями з державного бюджету) - 38% від загального обсягу видатків, або 184 106,6 тис.грн., видатки на фінансування установ і закладів освіти – 26,8% або 129 851,7 тис.грн. та охорони здоров`я – 9,4 % або 45 501,1 тис.грн.Аналіз виконання видатків зведеного бюджету району за 2016 рік подано в додатку 4.

Виконання видатків, на утримання бюджетних установ  за галузями в розрізі низових бюджетів за 2016 рік  подано в додатку 5.

Проведеним аналізом використання коштів зведеного бюджету району, за даними казначейського звіту про виконання бюджету району станом на 01.01.2017 року, встановлено, що із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 437 145,3 тис.грн. або 90,2 відсотка від загальної суми видатків за цей період, з них 184 835,5 тис.грн. поточні трансферти населенню та іншим місцевим бюджетам. На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітній період спрямовано 174 251,2 тис.грн., що складає 36 відсотків загальної суми видатків.За звітній період бюджетними установами району спожито енергоресурсів та комунальних послуг на 18 312,7 тис.грн., що складає 84,6 % від затверджених призначень поточного року. Виконання захищених статей видатків у розрізі місцевих бюджетів за 2016 рік подано в додатку 6.

На благоустрій сіл та селища Середнє спрямовано видатків на суму 10433,2 тис.грн., що становить 76,5 % (13 641,9 тис.грн. уточнений план на рік), з них: по загальному фонду у сумі 9 745,1тис.грн., або 77,4% до уточненого плану на рік (12 592,0 тис.грн.), спеціальному фонду-688,1 тис.грн. або 65,5% до уточненого плану на рік (1 049,9 тис.грн).

          На реконструкцію ібудівництво при уточненому річному плані 38108,4 тис.грн. використано 55,2 % або 21 051,9 тис.грн., в тому числі спрямовано:

          - за рахунок районного бюджету – 151,6 тис.грн.,а саме: на погашення кредиторської заборгованості за технагляд по рекультивації території існуючого сміттєзвалища в с.Барвінок Ужгородського  району 45,1 тис.грн., 

реконструкцію системи водопостачання сіл Коритняни, Часлівці – 29,0 тис.грн., будівництво систем водопостачання і водовідведення сіл Сюрте-Тийглаш Ужгородського району у сумі 77,5 тис.грн.;

          - за рахунок видатків сільських бюджетів – 17 394,9 тис.грн., а саме: набудівництво та реконструкцію дошкільних навчальних закладів – 451,5 тис.грн.;будівництво та реконструкцію сільських клубів 102,1 тис.грн.,будівництво та реконструкцію каналізацій, водопроводів, електроліній, вуличного освітлення в населених пунктах району – 13 805,9 тис.грн.;реконструкцію адмінбудинків, сільських доріг, спортивних майданчиків, будівництво спорткомплексу  – 3 035,4тис.грн.

          - за рахунок субвенцій з обласного та районного бюджетів – 3 505,4   тис.грн.,а саме:набудівництво та реконструкцію дошкільних навчальних закладів – 591,5 тис.грн., на реконструкцію клубних закладів 200,0 тис.грн.,

на реконструкцію систем водовідведення 1 182,5 тис.грн., на будівництво спорткомплексу – 950,0 тис.грн. та інше -  581,4 тис.грн.         

          За 12 місяців 2016 року на будівництво та реконструкцію  загальноосвітніх шкіл за рахунок районного бюджету при уточненому річному плані 349,1 тис.грн. виконано на 8,3 % або у сумі 29,1 тис.грн., на виготовлення ПКД для будівництва  Кам’яницької ЗОШ.

         Видатки по землеустрою за звітній період склали 2 053,9тис.грн. (або 68,7% до уточненого плану на рік 2 988,9тис.грн.). Касові видатки по програмах  сільськогосподарського виробництва становлять 132,0 тис.грн. або 100% до уточненого плану на рік.

         Видатки на проведення робіт, пов’язаних із ремонтом та утриманням вулиць і автомобільних доріг профінансовано у сумі 36 960,0 тис.грн., що складає  79,9% до уточненого плану цих видатків (46 286,4тис.грн.).

Із місцевих бюджетів виділено кошти у статутні фонди комунальних підприємств у сумі 951,5 тис.грн. або 100 % до уточненого плану на рік.: районним бюджетом – 190,0 тис.грн., Холмківською сільською радою – 450,0 тис.грн., Сторожницькою сільською радою – 11,5 тис.грн., Коритнянською сільською радою- 300,0 тис.грн.

На охорону та раціональне використання земель  за 12 місяців 2016 року спрямовано коштів у сумі 219,8 тис. грн., при уточненому плані 865,6.грн., що складає 25,4% (зроблено розчистку внутрігосподарських меліоративних каналів, а також роботи по захисту сільськогосподарський угідь від підтоплення  та виположування ярів для відводу паводкових вод і ерозії).

         Видатки по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха по загальному фондувиконано в сумі164,0 тис.грн., що становить 75,6 % до уточненого плану на рік.

Видатки цільового фонду по охороні навколишнього природного середовища склали 982,3 тис.грн. при уточненому плані 1148,6 тис.грн. або 88,5%.

         Дебіторська заборгованість по загальному фондузведеного бюджету на кінець 2016 року відсутня.

Станом на 01.01.2017 року сума кредиторської заборгованості загального фонду бюджету складає 15 405,2 тис.грн.

З них  по соціальному захисту населення в сумі 15 120,7 тис.грн. (у тому числі 0,5 тис. грн. прострочена) за нарахованими пільгами і субсидіями та компенсаційними виплатами по пільговому проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 284,5 тис.грн. (прострочена, виникла станом на 01.0.12016 року).

Заборгованість  державного бюджету виникла через те, що не було вчасно перераховані кошти з державного бюджету та планується погаситись протягом 2017 року.

         Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету на кінець 2016 року складає 124,9 тис. грн., в тому числі:

- по Ужгородській районній раді  в сумі 0,1 тис.грн. за земельний податок;

- по Сторожницькій сільській раді (прострочена) в сумі 4,8 тис.грн. за наслідками ревізії КРУ

- по Дубрівській сільській раді в сумі 120,0 тис. грн. – аванс за капітальний ремонт ділянки обласної автодороги місцевого значення Підгорб-Дубрівка на території Дубрівської сільської ради – заборгованість виникла в зв’язку з несвоєчасним виконанням ремонтних робіт пов’язаних з несприятливими погодними умовами. У січні 2017 року кошти у сумі 120,0 тис.грн. підрядчиком повернуто кошти до районного бюджету

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 р. відсутня.