СКИНУТИ

                                 І.Доходи.

        Доходи місцевих бюджетів району  по загальному і спеціальному фондах, включаючи офіційні трансферти ( дотацію та субвенції з Державного бюджету) за І півріччя 2016 року становлять 279 292,4 тис.грн., що складає 59,6 % виконання  плану затвердженого на рік з урахуванням змін ( 468 493,9 тис.грн.), в тому числі:

  • платежів по загальному та спеціальному фондах одержано  у сумі          104 033,8 тис.грн. при затвердженому річному плані з урахуванням змін –    137 731,8 тис.грн.,що складає  75,5 % виконання;
  • за І півріччя 2016 року отримано базову дотацію з державного бюджету у сумі 2 943,7 тис.грн. при затвердженому річному плані з урахуванням змін –    5 887,8 тис.грн.,що складає  50,0 % виконання.
  • субвенції з Державного бюджету отримано  у сумі 142 832,9 тис.грн.,  при  річному затвердженому плані з урахуванням змін 271 518,1  тис.грн., що складає 52,6 відсотка.В тому числі: субвенції на соціальний захист населення у сумі  74 941,9 тис.грн., що складає 51,4 відсотка плану затвердженого на рік з урахуванням змін (145 843,0 тис.грн.), освітня субвенція у сумі – 47 915,7 тис.грн., що складає 56,6 відсотка затвердженого плану на рік (84 594,2 тис.грн) та медична субвенція – 19 975,3 тис.грн., що складає 48,6 відсотка  затвердженого плану на рік (41 080,9 тис.грн.);
  • інші внутрішні міжбюджетні трансферти одержано в сумі  29 482,0 тис.грн. В тому числі: інші додаткові дотації, що одержуються  з районного бюджету сільськими бюджетами у сумі 20 072,0 тис.грн.; субвенції на утримання об’єктів спільного користування у сумі 2 075,9 тис.грн.; інших субвенції для сільських бюджетів надано в сумі 7 334,1 тис.грн.

Аналіз виконання дохідної частини по платежах загального та спеціального фонду бюджету (без власних надходжень бюджетних установ) Ужгородського району за І півріччя 2016 року подано в додатку 1.

        До загального фонду  місцевих бюджетів Ужгородського району за               І півріччя 2016 року  надійшло платежів у сумі  98 328,9  тис.грн., при  плані на звітний період  – 67 771,1 тис.грн., що складає 145,1 % виконання, понад план поступило платежів у сумі 30 557,8 тисяч гривень.

        Із 34 місцевих бюджетів 5 сільських бюджетів не виконали планові показники, серед яких виконання менше 85% плану на І півріччя 2016 року спостерігається за Ірлявським сільським бюджетом (70,7 % виконання або недоотримано 65,5 тис.грн. у зв’язку із недопоступленям єдиного податку з фізичних осіб), Киблярівським сільським бюджетом (67,1% виконання або недоотримано 66,4 тис.грн. у зв’язку із недопоступленям єдиного податку з фізичних осіб) та Тисаагтелецьким сільським бюджетом (72,5% виконання або недоотримано 4,8 тис.грн., у зв’язку із невиконанням показника по земельному податку з фізичних осіб. Вказаним  сільським радам фінансовим управлінням райдержадміністрації надіслано лист  07.07.2016 № 03-12/397, яким рекомендовано відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України вжити заходи щодо забезпечення дотримання бюджетного законодавства в частині внесення змін до розпису загального фонду.

       Виконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району в розрізі сільських та Середнянського селищного бюджетів подано в додатку 2.

        Зміни у податковому та бюджетному законодавстві , прийняті наприкінці 2015 року, вплинули на збільшення надходжень загального фонду дохідної частини  місцевих бюджетів у 2016 році. Основним податком, який становить 44,1% питомої ваги від усіх надходжень загального фонду залишається  податок та збір на доходи фізичних осіб.

Податок та збір на доходи фізичних осіб по зведеному бюджету району  за  І півріччя 2016 року  виконано на 145,5 % ( при плані – 29 843,1 тис.грн. надійшло – 43 411,9 тис.грн.). Основним фактором, який вплинув на збільшення находжень даного виду податку  у звітному періоді є застосування з 2016 року єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, замість 15% та 20%, що діяли у 2015 році.

Другим по питомій вазі, у загальній сумі надходжень зведеного місцевого бюджету району у 2016 році, є акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. За І півріччя 2016 року фактично поступило до сільських та Середнянського селищного бюджетів даного податку у сумі 27 627,2 тис.грн. при плані – 20559,4 тис.грн. ,що становить 134,4% перевиконання або понад план надійшло 7 067,8 тис.грн..Основним фактором, який вплинув на збільшення находжень є збільшення у 2016 році ставок акцизного податку на алкогольні та тютюнові вироби.

Плати за землю за І півріччя 2016 року  надійшло 10 627,5 тис.грн. при  плані 6 360,5 тис.грн. , що складає 167,1 % виконання  або понад план надійшло 4 267,0 тис.грн., в основному за рахунок поступлень від орендної плати за землю та земельного податку з юридичних осіб. На збільшення надходжень вплинула індексація нормативно  грошової оцінки земель.

Фактичні надходження єдиного податку за І півріччя 2016 року становлять 9 691,5 тис.грн. при плані – 6 212,5 тис.грн.,  перевиконання склало 156,0 % або понад план поступило 3 479,0 тис.грн. За усіма видами надходжень єдиного податку також спостерігається перевиконання запланованих показників. Єдиного податку з юридичних осіб  фактично надійшло 3084,6 тис.грн. при плані на І півріччя 2016 року – 1 591,8 тис.грн. або понад план надійшло 1 492,8 тис.грн., єдиного податку з фізичних осіб при плані на звітний період  4 485,4 тис.грн. фактично надійшло 6 249,6 тис.грн. або на 1 764,2 тис.грн. більше. Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників фактично поступило 356,6 тис.грн при плані 135,3 тис.грн. або на 221,3 тис.грн. більше . На зростання надходжень вплинуло прийняте на 2016 рік  збільшення ставки для платників третьої групи: з 2 до 3% (для платників ПДВ) - та з 4 до 5% (для неплатників ПДВ) та збільшення ставки для платників четвертої групи, з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду.

Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг за І півріччя 2016 року становить 4 097,0 тис.грн. при плані 2 858,3 тис.грн., або 143,3%. Це кошти ,які надходять від державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та державної карантинної інспекції. Вказані кошти зараховуються до бюджетів сільських рад на території яких знаходяться пункти видачі дозволів (Великолазівська та Соломонівська сільські ради) та відповідне відділення державної карантинної інспекції на території Оноківської сільської ради.

До спеціального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району, за І півріччя 2016 року надійшло платежів (без врахування власних надходжень бюджетних установ) в сумі 795,6 тис.грн. при  уточненому плані на рік  286,5 тис.грн., що складає 277,7 %  виконання .Такий відсоток перевиконання річних затверджених показників пояснюється поступленнями від продажу земельних ділянок, які не планувались при затвердженні бюджетів Оноківської, Сюртівської та Холмківської сільських рад. А також, надходженнями від відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва по Соломонівській сільській раді (при плані 39,0 тис.грн. фактично надійшло  за І півріччя 2016 року 203,2 тис.грн., що  в 5 разів більше затверджених показників).За І півріччя 2016 року фактично надійшло коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів до бюджетів Баранинської сільської ради у сумі 52,8 тис.грн., Оноківської сільської ради у сумі 9,4 тис.грн.та Холмківської сільської ради у сумі 13,8 тис.грн.

До бюджету розвитку зведеного бюджету району, в цілому за звітний період поступило  коштів у сумі 314,4 тис.грн., що складає 165,6 % річного уточненого плану (189,9 тис.грн.). В тому числі: від продажу земельних ділянок  у сумі 232,6 тис.грн., або 132,2 % річного уточненого плану (175,9 тис.грн.) та  надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів 81,8 тис.грн.

Виконання дохідної частини спеціального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району за І півріччя 2016 року (без врахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) подано в додатку 3.

                                      ІІ. Видатки та заборгованість

Видатки зведеного бюджету Ужгородського району за І півріччя 2016 року разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 246 512,9 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 216 565,5 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано – 29 947,4 тис.грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за І півріччя 2016 року разом із цільовими субвенціями з державного бюджету склали 75 901,5 тис.грн. або 35 % від загального обсягу видатків, видатки на фінансування установ і закладів освіти – 30,8% або 66 777,6 тис.грн. та охорони здоров`я – 9,4 % або 20 428,9 тис.грн. Аналіз виконання видатків зведеного бюджету району за І півріччя 2016 року подано в додатку 4.

Виконання видатків, на утримання бюджетних установ  за галузями в розрізі низових бюджетів за І півріччя 2016 року  подано в додатку 5.

Проведеним аналізом використання коштів зведеного бюджету району, за даними казначейського звіту про виконання бюджету району станом на 01.07.2016 року, встановлено, що із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 201 501,9 тис.грн. або 93 відсотки від загальної суми видатків за цей період. На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітній період спрямовано 88 975,8 тис.грн., що складає 41,1 відсоток загальної суми видатків. Виконання захищених статей видатків в розрізі місцевих бюджетів за І півріччя 2016 року подано в додатку 6.

На оплату енергоносіїв за звітній квартал бюджетними установами району використано 8 634,1 тис.грн., що складає 43 % від затверджених призначень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв поточного року.

Бюджет розвитку місцевих бюджетів (КФК 150000 «Будівництво») при річному плані 32 424,9 тис.грн. виконано в сумі 9 201,4 тис.грн або на 28,4%.

Видатки на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням вулиць і доріг разом по загальному та спеціальному фондах профінансовано у сумі 8 786,0 тис.грн., або 38,4% до уточненого річного плану (22 852,5 тис.грн.).

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств склали 590,0 тис.грн. або 84,3% до уточненого річного плану (700,0 тис.грн.).

На охорону та раціональне використання земель за звітній період спрямовано кошти у сумі 158,0 тис.грн. або 46,5 % до уточненого плану на рік (340,1 тис.грн.).

Кошти цільових фондів на охорону навколишнього природного середовища при уточненому плані на рік 886,1 тис.грн., виконано у сумі 58,8 тис.грн. або на 6,6 %.

Залишки по коштах спеціального фонду на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.07.2016 року становлять 12 997,6 тис.грн. та подані в додатку 7.

Дебіторська заборгованістьстаном на 01.07.2016 року, складає 2 662,7  тис. грн., а саме:

- по загальному фонду10,8 тис.грн. по Руськокомарівській сільській раді, заборгованість виникла внаслідок оплати авансу за ПЗ щодо встановлення та зміни меж населеного пункту; П-звіт з топографічних змін за межами населеного пункту; тех. документації із інвентаризації земельних ділянок за межами та в межах населеного пункту ;

- по спеціальному фонду 2 651,9 тис. грн., з них:

- 0,1 тис.грн. по Ужгородській районній раді, заборгованість виникла в результаті невідшкодування витрат орендарями плати за землю, районною радою проводиться відповідна робота щодо забезпечення сплати орендарями заборгованості;

- 26,6 тис. грн. заборгованість виникла по відділу охорони здоров’я Ужгородської РДА в зв’язку з оплатою авансу податку на додану вартість;

- 4,8 тис.грн. по Сторожницькій сільській раді (прострочена) – будівництво ШПРГ та газопроводу низького тиску – заборгованість виникла за наслідками ревізії КРУ в Ужгородському, В.Березнянському, Перечинському районах та    м. Чоп з окремих питань фінансово – господарської діяльності в Сторожницькій сільській раді за 2007-2009 рр. Для усунення заборгованості сільська рада звернулась до Ужгородської міжрайонної прокуратури, яка подала документи по ВАТ «Закарпатгаз» в суд; 

- 234,3 тис. грн. по Ірлявській сільській раді аванс за капітальний ремонт сільського клубу с. Андріївка;

- 541,3 тис. грн. по Соломонівській сільській раді – авансовий платіж по об’єкту «Реконструкція існуючої будівлі під будинок трауру з допоміжними приміщеннями в с. Соломоново».

- 1551,9 тис. грн. по Баранинській сільській раді, а саме 398,7 тис. грн. аванс на виконання робіт по капітальному ремонту адмінбудинку та 1 153,2 тис.грн. аванс на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Центральна І та ІІ черга в с. Баранинці;

- 93,6 тис. грн. по  Кам’яницькій сільській раді аванс за капітальний ремонт сільського клубу с. Кам’яниця;  

- 141,3 тис. грн.  по Коритнянській сільській раді – авансовий платіж по об’єкту «Капітальний ремонт адмінбудинку Коритнянської сільської ради;

- 58,0 тис. грн. заборгованість виникла по відділу освіти Ужгородської РДА - аванс за капітальний ремонт із заміною вікон Холмецької ЗОШ І ступенів.

У порівнянні з початком 2016 року, дебіторська  заборгованість станом на 01.07.2016 року по загальному фонду зросла на 10,8 тис грн., по спеціальному фонду – на 2 644,6 тис грн.

Станом на 01.07.2016 року сума кредиторської заборгованості по загальному фонду бюджету складає 43 777,3 тис. грн. а саме :

- 4 655,9 тис. грн. - по пільгах ветеранам війни, дітям війни, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільгам пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, пільгам багатодітним сім'ям на житлово-комунальні  послуги та на придбання твердого палива та скрапленого газу, у тому числі 0,5 тис. грн. прострочена заборгованість за 2015 рік за пільги громадянам на послуги зв’язку;

- 736,2 тис. грн. – пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги та на придбання твердого палива та скріпленого газу;  

- 38 064,4 тис. грн. -  додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг та субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- 284,5 тис. грн. – прострочена заборгованість за 2015 рік за  пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян;

-36,3 тис. грн. по Ірлявській сільській раді, а саме 36,2 тис. грн. – оплата праці та нарахування на заробітну плату працівникам органу місцевого самоврядування та працівникам культури; 0,1 тис. грн. – заборгованість за телекомунікаційні послуги.

Заборгованість виникла у зв’язку з не поступленням субвенційних коштів з державного бюджету та недостатньою кількість коштів на рахунку Ірлявської сільської ради.

У порівнянні з кредиторською заборгованістю по загальному фонду на початок 2016 року, заборгованість станом на 01.07.2016 року збільшилась на    39 633,6 тис грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету станом на 01.07.2016 року – відсутня.