СКИНУТИ

                                  І.Доходи.

Доходи місцевих бюджетів району  по загальному і спеціальному фондах, включаючи офіційні трансферти ( дотацію та субвенції з Державного бюджету) за І квартал 2016 року становлять 129 912,8 тис.грн., що складає 28,1 % виконання  плану затвердженого на рік з урахуванням змін ( 462 847,4 тис.грн.), в тому числі:

  • платежів по загальному та спеціальному фондах одержано  у сумі          46 162,4 тис.грн. при затвердженому річному плані з урахуванням змін –    137 609,8 тис.грн.,що складає  33,5 % виконання;
  • за І квартал 2016 року отримано  дотації з державного бюджету у сумі 1 471,9 тис.грн. при затвердженому річному плані з урахуванням змін –    5 887,8 тис.грн.,що складає  25,0 % виконання.
  • субвенцій з державного бюджету отримано  у сумі 68 575,8 тис.грн.,  при  річному затвердженому плані з урахуванням змін 272 701,1  тис.грн., що складає 25,1 відсотка.В тому числі: субвенції на соціальний захист населення у сумі  40 268,3 тис.грн., що складає 45,2 відсотка плану затвердженого на рік з урахуванням змін (147 026,0 тис.грн.), освітня субвенція надійшла у сумі– 18 592,4 тис.грн., що складає 22,0 відсотки затвердженого плану на рік (84 594,2 тис.грн) та медична субвенція – 9 715,1 тис.грн., що складає 23,6 відсотка  затвердженого плану на рік (41 080,9 тис.грн.);
  • інші внутрішні міжбюджетні трансферти одержано в сумі  13 702,7  тис.грн. В тому числі: інші додаткові дотації, що одержуються  з районного бюджету сільськими бюджетами у сумі 10 556,8 тис.грн.; субвенції на утримання об’єктів спільного користування у сумі 1 305,9 тис.грн.; інших субвенції для сільських бюджетів надано в сумі 1 840,0 тис.грн.

Аналіз виконання дохідної частини по платежах загального та спеціального фонду бюджету (без власних надходжень бюджетних установ) Ужгородського району за І квартал 2016 року подано в додатку 1.

З1 січня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. №909-VIII. Змін у податковому та бюджетному законодавстві, прийняті наприкінці 2015 року, вплинули на збільшення надходжень загального фонду дохідної частини  місцевих бюджетів у 2016 році.

До загального фонду  місцевих бюджетів Ужгородського району за               І квартал 2016 року  надійшло платежів у сумі  43 371,8  тис.грн., при  плані на звітний період  – 30 872,0 тис.грн., що складає 140,5 % виконання, понад план поступило платежів у сумі 12 499,8 тисяч гривень.

З 34  місцевих бюджетів  7 сільських бюджетів не виконали планові показники, серед яких виконання менше 85% плану на І квартал 2016 року спостерігається за наступними: це Ірлявський сільський бюджет (61,0 % виконання або недоотримано 44,7 тис.грн. у зв’язку із недопоступленям єдиного податку з фізичних осіб), Ратівецький сільський бюджет (81,0% виконання або недоотримано 18,1 тис.грн. у зв’язку із недопоступленям єдиного податку з фізичних осіб) та Тисаагтелецький сільський бюджет (56,8% виконання або недоотримано 3,8 тис.грн., у зв’язку із невиконанням показника по земельному податку з фізичних осіб).

Виконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району в розрізі сільських та Середнянського селищного бюджетів подано в додатку 2.       

Основним податком, питома вага якого становить 43,9%  усіх надходжень загального фонду зведеного місцевого бюджету є  податок та збір на доходи фізичних осіб.

Податок та збір на доходи фізичних осіб по зведеному бюджету району  за  І квартал 2016 року  виконано на 125,5 % (при плані – 15 165,0 тис.грн. надійшло – 19 036,3 тис.грн.). Основним фактором, який вплинув на збільшення находжень даного виду податку  у звітному періоді є застосування з 2016 року єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, замість 15% та 20%,які діяли у 2015 році.

Другим по питомій вазі у загальній сумі надходжень зведеного місцевого бюджету району у 2016 році є акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.За І квартал 2016 року фактично поступило до сільських та Середнянського селищного бюджетів даного податку у сумі 11 112,7 тис.грн., при плані 7 426,2 тис.грн.,що становить 149,6% перевиконання або понад план надійшло 3 686,5 тис.грн. Основним фактором, який вплинув на збільшення находжень є збільшення у 2016 році ставок акцизного податку на алкогольні та тютюнові вироби.

Плати за землю за І квартал 2016 року  надійшло 4 881,8 тис.грн. при  плані 3240,9 тис.грн. , що складає 150,6 % виконання  або понад план надійшло 1 640,9 тис.грн., в основному за рахунок поступлень від орендної плати за землю та земельного податку з юридичних осіб. На збільшення надходжень вплинула індексація нормативно  грошової оцінки земель.

Фактичні надходження єдиного податку за І квартал 2016 року становлять 4 852,1 тис.грн. при плані – 2 939,0 тис.грн.,  перевиконання склало 165,1 % або понад план поступило 1 913,1 тис.грн. За усіми видами надходжень єдиного податку також спостерігається перевиконання запланованих показників.   Єдиного податку з юридичних осіб  фактично надійшло 1 538,6 тис.грн. при плані на І квартал 2016 року – 793,6 тис.грн. або понад план надійшло 745,0 тис.грн., єдиного податку з фізичних осіб при плані на звітний період  2 068,1 тис.грн. фактично надійшло 3 125,2 тис.грн. або на 1 057,1 тис.грн. більше.

 Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників фактично поступило 187,7 тис.грн при плані 77,3 тис.грн. або на 110,4 тис.грн. більше . На зростання надходжень вплинуло прийняте на 2016 рік  збільшення ставки для платників третьої групи: з 2 до 3% (для платників ПДВ) - та з 4 до 5% (для неплатників ПДВ) та збільшення ставки для платників четвертої групи, з одного гектара сільськогосподарських угідь .

Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг за І квартал 2016 року становить 1 966,6 тис.грн. Це кошти, які надходять від державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та державної карантинної інспекції. Вказані кошти зараховуються до бюджетів сільських рад на території яких знаходяться  пункти видачі дозволів (Великолазівська та Соломонівська сільські ради)  та відповідне відділення державної карантинної інспекції на території  Оноківської сільської ради.

До спеціального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району, за І квартал 2016 року надійшло платежів (без врахування власних надходжень бюджетних установ) в сумі 513,5 тис.грн. при  уточненому плані на рік  164,5 тис.грн., що складає 312,2 %  виконання .Такий відсоток перевиконання річних затверджених показників пояснюється поступленнями від продажу земельних ділянок, які не планувались до продажу при затвердженні бюджетів Середнянської селищної, Сторожницької, Сюртівської та Холмківської сільських рад. А також, надходженнями від відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва по Соломонівській  сільській раді (при плані 39,0 тис.грн. фактично надійшло  за І квартал 2016 року 201,4 тис.грн., що  в 5 разів більше затверджених показників).

До бюджету розвитку зведеного бюджету району, в цілому за звітний період поступило  коштів у сумі 171,1 тис.грн., що складає 252,1 % річного уточненого плану (67,9 тис.грн.).В тому числі: від продажу земельних ділянок  в сумі  101,6 тис.грн., що складає 188,6 %  річного уточненого плану (53,9 тис.грн.) та  надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів 69,5 тис.грн.

Виконання дохідної частини спеціального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району за І квартал 2016 року (без врахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) подано в додатку 3.

                                      ІІ. Видатки та заборгованість

Видатки зведеного бюджету Ужгородського району за І квартал 2016 року разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 108 499,0 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 100 083,4 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано – 8 415,6 тис.грн.

В загальному обсязі видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки на фінансування установ і закладів освіти – 27,7% або                  27 745,5 тис.грн. та охорони здоров`я – 9,6 % або 9573,5 тис.грн. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за 3 місяці 2016 року разом із цільовими субвенціями з державного бюджету склали 39 013,4 тис.грн. або 39 % від загального обсягу видатків. Аналіз виконання видатків зведеного бюджету району за І квартал 2016 року подано в додатку 4.

Виконання видатків, на утримання бюджетних установ  за галузями в розрізі низових бюджетів за І квартал 2016 року  подано в додатку 5.

Проведеним аналізом використання коштів зведеного бюджету району, за даними казначейського звіту про виконання бюджету району станом на 01.04.2015 року, встановлено, що із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 96 315,8 тис.грн. або 96,2 відсотки від загальної суми видатків за цей період. На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітній період спрямовано 37732,3 тис.грн., що складає 37,7 відсотків загальної суми видатків. Виконання захищених статей видатків в розрізі місцевих бюджетів за І квартал 2016 року подано в додатку 6.

На оплату енергоносіїв за звітній квартал бюджетними установами району спожито енергоресурсів та комунальних послуг на 6086,4 тис.грн., що складає 30,5 % від затверджених призначень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв поточного року.

Бюджет розвитку місцевих бюджетів (КФК 150000 «Будівництво») при річному плані 28 900,2 тис.грн. виконано в сумі 4 195,9 тис.грн або на 14,5%.

Видатки на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням вулиць і доріг разом по загальному та спеціальному фондах профінансовано у сумі 1214,3 тис.грн., або 6,2% до уточненого річного плану (19634,6 тис.грн.).

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств склали 590,0 тис.грн. або 84,3% до уточненого річного плану (700,0 тис.грн.).

На охорону та раціональне використання земель за звітній період спрямовано кошти у сумі 55,7 тис.грн. або 18,4 % до уточненого плану на рік (302,4 тис.грн.).

Кошти цільових фондів на охорону навколишнього природного середовища при уточненому планові на рік 836,1 тис.грн., виконано у сумі 4,2 тис.грн. або на 0,5 %.

Залишки по цільових коштах спеціального фонду на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.04.2016 року подано в додатку 7.

Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2016 року, складає 2 907,74 тис.грн., а саме:

- по загальному фонду 0,04 тис.грн. по Ужгородській районній раді, заборгованість виникла внаслідок невідшкодування витрат орендарями адміністративної будівлі районній раді за надані послуги по оплаті природного газу, заборгованість буде погашена в найкоротший термін;

- по спеціальному фонду 2 907,7 тис.грн., з них:

- 0,1 тис.грн. по Ужгородській районній раді, заборгованість виникла в результаті невідшкодування витрат орендарями плати за землю, районною радою проводиться відповідна робота щодо забезпечення сплати орендарями заборгованості;        

- 4,8 тис.грн. по Сторожницькій сільській раді (прострочена) – будівництво ШПРГ та газопроводу низького тиску – заборгованість виникла за наслідками ревізії КРУ в Ужгородському, В.Березнянському, Перечинському районах та    м. Чоп з окремих питань фінансово – господарської діяльності в Сторожницькій сільській раді за 2007-2009 рр. Для усунення заборгованості сільська рада звернулась до Ужгородської міжрайонної прокуратури, яка подала документи по ВАТ «Закарпатгаз» в суд. 

- 715,8 тис. грн. по Холмківській сільській раді: 130,9тис. грн. -  аванс з будівництва господарсько-побутового каналу від житлових будинків в с. Минай, район вул. Шевченка (від вул. Сонячна до вул. Тичини ІІІ черга);      284,9 тис. грн. –  аванс з будівництва господарсько-побутового каналу від житлових будинків в с. Минай (від вул. Проектної до вул. П.Карпатського ІV черга); 300,0 тис. грн. – реконструкція водопровідних мереж по вул. Л.Українки, вул. Миру та пров. Миру в с. Минай.

- 2 187,0 тис. грн. по Соломонівській сільській раді – аванс за будівництво водопостачання та водовідведення с.Соломоново.

У порівнянні з початком 2016 року, дебіторська  заборгованість станом на 01.04.2016 року по загальному фонду зросла на 0,04 тис грн., по спеціальному фонду– на 2 900,4 тис грн.

Станом на 01.04.2016 року сума кредиторської заборгованості по загальному фонду бюджету складає 19 981,3 тис.грн., виникла за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету по управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, а саме :

- 1 608,3 тис. грн. – по виплатах  допомог  при народженні дитини, дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, на дітей одиноким матерям; тимчасових державних допомог дітям; державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

- 1 415,0 тис. грн. - по пільгах ветеранам війни, дітям війни, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільгам пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, пільгам багатодітним сім'ям на житлово-комунальні  послуги та на придбання твердого палива та скрапленого газу, у тому числі 0,5 тис. грн. прострочена заборгованість за 2015 рік за пільги громадянам на послуги зв’язку;

- 16 673,5 тис. грн. -  субсидії населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- 284,5 тис. грн. – прострочена заборгованість за 2015 рік на  пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

Заборгованість виникла у зв’язку з не поступленням субвенційних коштів з державного бюджету та з технічних причин несвоєчасного виготовленням електронних ключів, які необхідно для проведення виплат державною казначейською службою.

У порівнянні з кредиторською заборгованістю по загальному фонду на початок 2016 року, заборгованість станом на 01.04.2016 рокузбільшилась на 15 837,6 тис грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету станом на 01.04.2016 року – відсутня.

Сума вільного залишку станом на 1 січня 2016 року за загальним фондом зведеного бюджету району склала 45 022,0 тис.грн. За І квартал поточного року спрямовано на видатки 28 109,3 тис.грн., з яких 3 567,6 тис.грн. на оплату праці працівників бюджетних установ.

Поряд з цим, ряд сільських рад, що при затвердженні бюджетів не врахували в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством норм оплати праці, не мають додаткових джерел для фінансування цих видатків.  

Так, за розрахунковими даними фінансового управління, до кінця поточного року, незабезпечена потреба в коштах на заробітну плату з нарахуваннями (обов’язкові виплати) працівникам по органах місцевого самоврядування становить 352,8 тис.грн. Крім цього,не забезпечено потребу в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ галузі„Охорона здоров’я” на діючу мережу у сумі 1 449,5 иис.грн.