СКИНУТИ

Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю ОВВ, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Основними завданнями громадської ради є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю ОВВ;
 • сприяння врахуванню ОВВ громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Громадська рада:

 • є одним із ключових учасників процесу організації і проведення ОВВ консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
 • подає ОВВ, при якому вона утворена, обов'язкові для розгляду пропозиції щодо:
 1. підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері,
 2. удосконалення роботи ОВВ;
 • збирає, узагальнює та подає ОВВ інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
 • організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

Реалізовуючи функцію громадського контролю, громадська рада:

 • проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності ОВВ та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
 • контролює, на скільки ОВВ враховує пропозиції та зауваження громадськості;
 • контролює дотримання ОВВ нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

Протокол установичх зборів по формуванню Громадської ради при Ужгородській районній державній адміністрації 15.04.2016

 

Про ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів із утворення Громадської ради при Ужгородській райдержадміністрації

Дата прийняття: 08.02.2018 № 36

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 ,,Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (із змінами), на виконання розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації 21.01.2015 №15 ,,Про ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів із утворення Громадської ради при Закарпатській обласній державній адміністрації”, з метою забезпечення відкритості, прозорості та публічності у діяльності органів виконавчої влади, здійснення громадського контролю за їх діяльністю:  

1. Утворити ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів із утворення Громадської ради при Ужгородській райдержадміністрації у складі згідно з додатком.

2. Відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації:

2.1. Надати ініціативній групі необхідну допомогу з підготовки та проведення установчих зборів із утворення Громадської ради при Ужгородській райдержадміністрації.

2.2. Забезпечити інформування громадськості через засоби масової інформації про початок роботи ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів із утворення Громадської ради при Ужгородській райдержадміністрації.

2.3. Інформацію про утворення Громадської ради при Ужгородській райдержадміністрації подати голові райдержадміністрації до 27 квітня 2018 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Боднарюк Р.Ю.

Голова державної адміністрації                                                                    А.Синишин

 

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Ужгородській районній державній адміністрації розміщенно у рубриці "Оголошення"