СКИНУТИ

Патронат над дитиною (сімейний патронат) – це комплексна послуга, яка передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатного вихователя у період подолання дитиною, її батьками складних життєвих обставин.

Патронатним вихователем може бути повнолітня особа, яка є громадянином України, має досвід виховання дітей, спільно з добровільним помічником пройшов/ла курси професійної підготовки за спеціальною програмою підготовки патронатних вихователів та отримала відповідну рекомендацію, зі згоди всіх членів своєї сім’ї готова до розміщення під патронат дітей за місцем свого проживання і уклала з відповідним органом опіки та піклування договір про надання послуг патронату.

Патронатними вихователями не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України, а саме:

1) обмежені у дієздатності;

2) визнані недієздатними;

3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

4) були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їхньої вини;

5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров'я України.

а також особи, чиї діти були засуджені, перебувають/перебували у конфлікті з законом.

Патронатний вихователь не може поєднувати надання послуг патронату над дитиною з іншими видами діяльності, які перешкоджатимуть якісному виконанню умов договору про патронат над дитиною.

Патронатний вихователь здійснює свою професійну діяльність щодо догляду та виховання дітей в умовах своєї сім’ї, залучаючи до надання послуг добровільного помічника із числа членів сім’ї. Залучення ще одного члена сім’ї обґрунтовується потребою гарантії у забезпеченні безпеки дитини; підтримки у виконанні певних обов’язків з догляду, особливо у разі влаштування одночасно декількох дітей, немовляти, дітей з особливими потребами тощо.

Кандидатам, що мають намір стати патронатними вихователями необхідно звернутися до Ужгородського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою м. Ужгород, вул.. Гойди, 8, для отримання додаткової інформації щодо процесу запровадження цієї послуги в громаді та подати відповідний пакет документів, зокрема:

-          заява;

-          копія свого паспорта та кандидата у помічники патронатного вихователя;

-          довідка про склад сім’ї (форма № 3);

-          копія трудової книжки (за наявності);

-          висновки про стан свого здоров’я та кандидата у помічники патронатного вихователя;

-          довідки від нарколога, психіатра та фтизіатра, в т.ч. і для осіб, які проживають разом із кандидатом у патронатні вихователі;

-          довідки про відсутність судимості, в т.ч. і у повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;

-          документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

-          письмова згода на влаштування дітей до цієї сім’ї усіх повнолітніх членів сім’ї кандидата у патронатні вихователі, які проживають разом з ним, а також дітей, за умови досягнення ними віку, коли вони спроможні самостійно висловлювати свою думку.

До процесу первинного відбору сімей - кандидатів також залучається служба у справах дітей Ужгородської райдержадміністрації, організацію навчання за програмою підготовки кандидатів у патронатні вихователі забезпечує Закарпатський ОЦСССДМ.

Влаштування дітей, які втратили рідні сім'ї, в прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу - додатковий шанс реалізувати право на виховання в сім'ї для всіх дітей, незалежно від їх віку, стану здоров'я, наявності негативного життєвого досвіду, відхилень у розвитку та поведінці, особливостей правового статусу. Адже, для всебічного та гармонійного розвитку дитини потрібна родина, у якій формуються позитивні емоційні стосунки, забезпечуються догляд та виховання відповідно до віку, індивідуальних потреб і можливостей дитини, вибудовуються її світогляд та моральні орієнтири, формуються уміння та навички, необхідні для успішної соціалізації.

Дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї – одна з оптимальних форм сімейного влаштування, при якій особи, які надають послуги з виховання, догляду та захисту прав дітей, прийнятих в свої сім'ї забезпечують реальну можливість дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, реалізувати право на життя в родині.

Прийомна сім'я - це одна із форм влаштування дітей, в якій прийомні батьки беруть на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прийомні діти живуть у такій сім'ї до досягнення повноліття або до 23 років, якщо вони навчаються у ВУЗі.Таким чином, після досягнення дитиною повноліття або закінчення навчання вона вибуває з прийомної сім’ї. 

Дитячий будинок сімейного типу формується і діє за таким же принципом з різницею, що дітей може бути розміщено не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних дітей.

Діти, які виховуються у прийомній сім'ї або в будинку сімейного типу не втрачають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, за ним зберігаються всі пільги, передбачені законодавством України. 

Варто зазначити, що прийомні батьки, батьки-вихователі є законними представниками прийомних дітей на підприємствах, в установах та організаціях без спеціальних на те повноважень, несуть персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей, дітей-вихованців.

Фінансування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу здійснюється за рахунок державного бюджету. Прийомним батькам, батькам-вихователям щомісяця виділяються кошти на харчування прийомних дітей, придбання для них одягу, взуття, м’якого інвентарю, лікарських засобів, предметів особистої гігієни, іграшок, книжок тощо. Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

Прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу є живим організмом, у якому час від часу відбуваються як позитивні, так і негативні процеси. Успішність «народження нової сім’ї» залежить від розуміння батьками потреб прийомної дитини, дитини-вихованця та усвідомлення можливих труднощів на цьому шляху. Створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу повинно бути завжди спільним і усвідомленим рішенням всіх її членів, а також прийомної дитини при підтримці служби соціального супроводу. Адже, сім’я, як соціальний інститут, є лише однією з форм співіснування людей, що історично розвивається та постійно зазнає змін. Повноцінний же розвиток дитини не залежить лише від формального проживанні дитини в лоні сім’ї. Він базується на тих стосунках, які дарують та делегують дитині члени її найближчого оточення, тобто сім’ї та родини.

Якщо Ви бажаєте стати батьками-вихователями або прийомними батьками за більш детальною інформацією для проходження навчання та збору необхідних документів звертайтесь до Ужгородського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: м. Ужгород, вул. Гойди, 8 тел. 61-62-04.

10 травня 2019 р. працівниками Ужгородського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено інформаційний семінар з сім’ями, які проживають на території Ужгородського району на тему: «Роль сім’ї у вихованні дітей», приурочений до Дня матері та Міжнародного дня сім’ї в Україні. Адже, саме сім’я є тим первинним осередком, де проходить становлення особистості, де діти дістають перші відомості про багатообразність і складність оточуючого їх світу, про добро і зло, де формуються їхні звички і вміння, погляди і життєві плани, потреби і здібності.

Під час даного заходу фахівці проінформували батьків про зміст сімейного виховання: моральне, розумове, трудове, естетичне і фізичне виховання дітей. Також, особливу увагу було звернено на виховання у дітей любові до рідної мови, культури свого народу, поваги до людей, піклування про молодших і старших, співчуття і милосердя до тих, хто переживає горе, шанобливого ставлення до традицій, звичаїв, обрядів, до знання свого родоводу, історії народу.

Окремо практичним психологом разом з учасниками заходу було обговорено питання ролі батьків у функціонуванні сім'ї, забезпеченні емоційного комфорту та позитивного самопочуття всіх членів родини, співвідношення сімейних ролей та зон відповідальності. Також, розглянуто особливості бачення ролей членів родини через призму дитячого малюнку, аналіз малюнків сім'ї дітей різних вікових груп. Практичним психологом у роботі з батьками було використано проективну методику «Живий дім» та вправу «Зона відповідальності». Присутнім було наголошено на важливості задоволення потреби в любові до себе, вмінні дбати про власне здоров’я, здатність тверезо мислити, шукати внутрішні ресурси, для забезпечення власного стабільного психоемоційного стану, що безумовно позитивно відображається на стилі та якості виховання дітей та їх поведінці в майбутньому.

По закінченню заходу батьки отримали подарункові набори від благодійників.

04 квітня 2019 року працівниками Ужгородського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з представником управління соціального захисту населення Ужгородської державної адміністрації було проведено групу взаємопідтримки для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей Ужгородського району. Головними темами вищевказаного заходу були «Соціально-психологічні особливості дітей, які потребують сімейного виховання» та «Оздоровлення дітей-вихованців та прийомних дітей в 2019 році».

Працівник управління соціального захисту населення Ужгородської районної державної адміністрації - Нагорняк І.І. розповіла батькам-вихователям та прийомним батькам про можливості оздоровлення дітей-вихованців та прийомних дітей в літній період та протягом 2019 року. Також, було обговорено алгоритм отримання путівок до оздоровчих таборів в 2019 році. 

Практичним психологом відділу соціальної роботи Ужгородського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - Бабинець Л.В. разом з батьками-вихователями, прийомними батьками було обговорено соціально-психологічні аспекти розвитку дітей на різних вікових етапах, також, надано інформацію про вікові особливості реакції на травму дітей. Розглянуто способи надання адекватної допомоги дитині у зв’язку з її психотравматичним минулим. Батьки-вихователі, прийомні батьки обмінялися власним досвідом взаємодії з дітьми, що мають психотравматичний досвід у минулому.

Також, обговорено актуальний психоемоційний стан батьків-вихователів, прийомних батьків та їх відношення до закономірних змін, що відбуваються в процесі функціонування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу. Учасники групи обговорили можливі способи саморегуляції та пошуку внутрішніх ресурсів для ефективного функціонування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу.

 

26.02.2019 року в приміщенні Ужгородського міськрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Закарпатській області спільно з фахівцями Ужгородського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з особами, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, які проживають в Ужгородському районі проводились профілактичні бесіди щодо недопущення вчинення ними повторних правопорушень та порушень громадського порядку.    

Під час проведення заходу вищевказаним молодим особами які перебувають у важкому матеріальному становищі надавалась благодійна матеріальна допомога у вигляді різноманітного одягу.

Булінг (від англ. to bull — переслідувати) — це агресивна свідома поведінка однієї дитини (або групи) стосовно іншої, що супроводжується регулярним фізичним і психологічним тиском та є гострою проблемою сучасності. Дослідники зазначають, що булінг відрізняється від сварки між дітьми тим, що:

  1. він супроводжується реальним фізичним чи психологічним насиллям: жертву висміюють, залякують, б’ють, розповсюджують плітки, оприлюднюють особисту інформацію та фото в соціальних мережах;
  2. в ситуації завжди беруть участь три сторони: той, хто переслідує, той, кого переслідують, та ті, хто спостерігають;
  3. він негативно впливає на всіх учасників, на їхнє фізичне та психічне здоров’я;
  4. може виникати неочікувано, коли несподівано для себе дитина опиняється або в ситуації переслідування, або приєднується до переслідувача;
    1. він може повторюватися багато разів.

До чого призводить булінг?

Від булінгу страждають і агресори, і жертви, що має відображення в деструктивних наслідках в їхньому подальшому житті: всі вони переживають емоційні проблеми, не вміють будувати стосунки з людьми, мають проблеми психоемоційного розвитку.

Жертви втрачають відчуття безпеки, перебувають у стані безпорадності та страху, втрачають повагу до себе та інтерес до навчання. Булінг провокує тривожні та депресивні розлади, пригнічує імунітет, може призводити до розладів харчової поведінки (анорексія, булімія) та виникнення суїцидальних думок.

За даними досліджень діти, які стали жертвою переслідувань, у 4 рази більш схильні до суїцидальних настроїв, ніж їхні однолітки, які не були об’єктами булінгу. Агресори частіше за інших потрапляють у ситуації, де проявляється насилля та порушуються закони, мають досвід вживання алкоголю й наркотичних речовин.

Спостерігачі часто страждають від відчуття безпорадності, етичного конфлікту, схильні до депресивних станів чи перезбудження, намагаються менше відвідувати школу.

Як запобігти булінгу?

Швидка та доречна реакція дорослих (батьків і вчителів) на ситуацію булінгу повертає дітям відчуття безпеки та захищеності, демонструє, що насилля не прийнятне. Саме тому, якщо ви стали свідком булінгу:

1. Негайно втручайтеся та зупиняйте насилля — булінг не можна ігнорувати.

2. Зберігайте спокій та будьте делікатними, не примушуйте дітей публічно говорити на важкі для них теми.

3. Займіть нейтральну позицію — обидві сторони конфлікту потребують допомоги, запропонуйте дітям самостійно вирішити конфлікт.

4. Поясніть, які саме дії є булінгом і чому їх необхідно припинити.

5. Уникайте в спілкуванні слів «жертва» чи «агресор» для запобігання тавруванню й розподілу ролей

6. Повідомте керівництво навчального закладу про ситуацію, що склалася, й вимагайте вжити заходів щодо припинення цькування.

Ужгородським районним центром соціальних служб для служб для сім’ї, дітей та молоді з метою протидії булінгу систематично проводяться профілактичні бесіди та семінари для батьків, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах. Також, Ужгородським РЦСССДМ спільно з працівниками закладів освіти Ужгородського району заплановано проведення інформаційно-профілактичної кампанії на дану тему в загальноосвітніх навчальних закладах Ужгородського району.

Зупинимо булінг разом!

12 лютого 2019 року працівниками Ужгородського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з начальником служби у справах дітей Ужгородської районної державної адміністрації було проведено групу взаємопідтримки батьків – вихователів дитячих будинків сімейного типу.

У засіданні групи взаємопідтримки взяли участь: директор Ужгородського районного центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді Ігнат О.Ф., заступник директора – начальник відділу соціальної роботи Ужгородського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Кротенюк Л.Я., начальник служби у справах дітей Ужгородської районної державної адміністрації – Коста І.Й., практичний психолог відділу соціальної роботи УРЦСССДМ Бабинець Л.В та батьки-вихователі.

У ході зустрічі були розглянуті та обговорені питання щодо постановки вихованців ДБСТ на соціально - квартирний та квартирний обліки, проходження дітьми, що виховуються в ДБСТ планових медичних оглядів та забезпечення їх щорічного безоплатного оздоровлення. Під час заходу фахівці проінформували батьків-вихователів про необхідність проходження ними планового навчання протягом 2019 року. Батьки - вихователі отримали допомогу спеціалістів у вирішенні актуальних питань виховання та всебічного розвитку дітей.

16 січня 2019 р. працівниками Ужгородського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено інформаційний семінар з сім’ями, які проживають на території Ужгородського району на тему: «Профілактика дитячих суїцидів». Під час даного заходу фахівці проінформували батьків про поняття, види та причини суїцидальної поведінки серед підлітків. Особливу увагу було звернено на так звані «групи смерті», які функціонують в соціальних мережах («Синій кит», «Тихий дім» і т.д). Батькам було детально роз’яснено про механізм потрапляння дітей в небезпечні інтернет-спільноти, про хід небезпечних ігор-квестів та про основні прояви, притаманні дітям, яких втягнуто в небезпечні «групи смерті».

Також, практичним психологом було надано рекомендації щодо того як вберегти свою дитину від потрапляння у вищезгадані інтернет-спільноти.

По закінченню заходу батьки отримали подарункові набори від благодійників.

28 грудня 2018 року працівники Ужгородського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді взяли участь в семінарі-навчанні, проведеному Закарпатським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з радницею з питань внутрішньо переміщених осіб в Закарпатській області Анжелою Бабкіною, щодо надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам. На даному семінарі була представлена настільна гра «Переселенська блуканина» яка розроблена з метою підвищення обізнаності у суспільстві щодо практичних проблем переселенців, подолання низки стереотипів та спростування існуючих „страшилок” про них. Зазначена гра – це симуляція досвіду 1,6 мільйона наших співгромадян з числа внутрішньо переміщених осіб. 
Механіка гри є традиційною грою „бродилкою”: за допомогою грального кубика і фішок учасники мають пройти ігрове поле, дотримуючись інструкцій, розроблених на основі реальних ситуацій.
Настільна гра складається із майже 80 реальних як позитивних, так й драматичних і дискримінаційних ситуацій, які необхідно подолати родині переселенця на шляху до рівноправ'я у рамках національного законодавства. 
В процесі гри усіма учасниками даного заходу було обговорено більшість складних ситуацій, з якими стикалися внутрішньо переміщені особи в процесі побудови власного життя за межами тимчасово окупованих територій України на рівні з іншими громадянами України.

Патронат над дитиною – це професійна комплексна послуга, що передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах і потребує захисту у сім’ї патронатного вихователя, а також одночасне надання фахівцями соціальної сфери інтенсивних підтримуючих послуг сім’ї дитини для відновлення її здорового функціонування. Патронатний вихователь – особа, яка на професійній основі здійснює догляд, виховання і розвиток дитини/дітей, влаштованої/них в її сім’ю.

Метою патронату є забезпечення права кожної дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, виховуватися у сприятливому та безпечному сімейному середовищі шляхом відновлення здатності батьків (осіб, які їх замінюють) опікуватися дитиною та виховувати її. Дитина, яка потрапляє в сім’ю патронатного вихователя отримуєбезпеку, належний догляд, виховання та реабілітацію дитини в умовах сім’ї, підтримане спілкування з рідними; а в разі неможливості повернення до біологічної родини – пошук для дитини нової сім’ї.

За період перебування дитини/дітей в сім’ї патронатного вихователя батьки дітей мають можливість усунути складні життєві обставини, вирішити наявні проблеми, отримати професійний соціальний супровід, що загалом сприятиме підвищенню батьківського потенціалу та возз’єднанню родини.

Діти яких категорій можуть бути влаштовані під патронат?

До сім’ї патронатного вихователя можуть бути влаштовані діти, які потрапили в складні життєві обставини, а саме:
– новонароджені діти, залишені в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров`я, або яких відмовилися забрати батьки чи інші родичі;
– підкинуті, знайдені діти;
– безпритульні діти;
– діти з сімей, в яких існує загроза їхньому життю та здоров‘ю;
– діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження;
– діти, батьки або особи, які їх заміняють, померли, безвісно відсутні;
– діти, переміщені із тимчасово окупованої території, або району проведення бойових дій в зоні АТО;
– інші діти, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній сім‘ї або їхні батьки чи особи, які їх заміняють, не можуть піклуватись про них.

Одночасно під патронат в одну сім’ю влаштовується виключно один випадок: діти (не залежно від їх кількості), які є братами-сестрами, або до влаштування під патронат проживали в одній родині. До сім’ї патронатних вихователів можуть бути влаштовані діти віком від народження до 18 років. Діти, старші 14 років, влаштовуються за їхньої власної згоди та згоди патронатних вихователів. Оптимальний термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя визначається відповідно до індивідуальних потреб дитини, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини та не повинен перевищувати 3 місяців. В особливих випадках за рішенням органу опіки та піклування термін перебування під патронатом може бути подовжений, однак загалом не повинен бути більшим за 6 місяців.

Хто може стати патронатним вихователем?

Патронатним вихователем можуть бути:

Громадяни України віком від 35 до 60 років (для жінок) і від 35 до 65 років (для чоловіків), які перебувають у зареєстрованому шлюбі та проживають на спільній житловій площі;
- мають позитивний досвід виховання дітей;
- мають житло (власне, орендоване чи на правах користування);
- не мають судимості;
- стан здоров’я яких  дозволяє забезпечувати догляд та виховання дітей;
- одна (один) з яких виконання обов’язків патронатного вихователя не поєднує з іншою трудовою діяльністю;
- зібрали та надали відповідний пакет документів, необхідний для кандидатів у патронатні вихователі;
- пройшли навчання та отримали довідку та рекомендації за результатами навчання за тренінговою програмою підготовки сімей-кандидатів у патронатні вихователі.

Яку підтримку будуть отримувати патронатні вихователі?

Патронатні вихователі отримують оплату пропорційно терміну перебування дитини/дітей в сім’ї патронатного вихователя та кошти на утримання дітей відповідно до їхнього віку, кількості.

Ужгородським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснюється пошук громадян України, які мають бажання стати патронатними вихователями та взяти на виховання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

В разі, якщо Ви хочете поділитись сімейним теплом з дітьми, які мають ризик залишитися без батьківського піклування та потребують тимчасової підтримки, звертайтесь до Ужгородського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м. Ужгород, вул. Гойди, 8 або за телефонами +380506473990 або 61-62-04.