СКИНУТИ

Державною адміністрацією вживаються заходи щодо покращення роботи з реалізації громадянам конституційних прав на звернення у відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України від 7 лютого 2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень.

Відповідно до вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 райдержадміністрацією здійснено організаційні заходи щодо виконання його положень.

Так, протягом І кварталу 2019 року розпорядженням голови державної адміністрації 14.01.2019 № 9 затверджено новий графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації та роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” на 2019 рік. Графіки особистого прийому громадян розміщені у виконавчих комітетах Середнянської селищної та сільських радах, та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Згідно затвердженого графіку роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” протягом аналізованого періоду проведено 2 прямі телефонні лінії (головою та першим заступником голови райдержадміністрації, відповідно 12.02.2019 та 13.03.2018).

Сектором роботи зі зверненнями громадян райдержадміністрації розроблено графік звітування голів виконавчих комітетів сільських рад перед головою районної державної адміністрації щодо роботи зі зверненнями громадян на І півріччя 2019 року.

Також затвердженого графік проведення щомісячного дня контролю в управліннях, відділах, у структурних підрозділах райдержадміністрації та у виконавчих комітетах Середнянської селищної та сільських радах на 2019 рік. Згідно графіку, проведено день контролю у відділі охорони здоров’я райдержадміністрації, Тарнівецькій сільській раді та відділі агропромислового розвитку райдержадміністрації.

У І кварталі 2019 року проведено чотири  засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, на яких заслухано питання щодо надання матеріальної допомоги.

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян щороку на засіданнях колегій державної адміністрації розглядаються питання роботи зі зверненнями. Так, в січні 2019 року розглянуто питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2018 року”.

Основними формами роботи зі зверненнями громадян у секторі роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації є: контроль за забезпеченням розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян управліннями та відділами державної адміністрації, згідно накладеної на них резолюції керівництвом, організація прийому громадян керівництвом державної адміністрації, надсилання звернень для їх вирішення уповноваженим на те органам, здійснення реєстрації та обліку звернень, узагальнення письмових та усних звернень громадян, підведення підсумків їх розгляду, підготовка аналітичних довідок з питань роботи зі зверненнями громадян, вивчення причин, які породжують скарги, контроль в межах повноважень за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Так, протягом І кварталу 2019 року на адресу Ужгородської районної державної адміністрації надійшло 276 індивідуальних та колективних звернень, що на 68 менше ніж за відповідний період 2018 року.

Серед вищезазначених звернень індивідуальні становлять 95% або 261, а колективні 5% або 15. Протягом І кварталу 2019 року в райдержадміністрацію звернулось 900 громадян, що на 491 більше ніж за І квартал 2018 року.

Відповідно до запровадженого Класифікатора звернень громадян надійшло: за формою надходження: поштою 162 – звернення; через Інтернет – 1, на особистому прийомі – 22; через органи влади – 90; від інших установ та організацій – 1; за ознакою надходження: первинні – 270; дублетні –1; неодноразові – 2. Повторних звернень надійшло 2; за видами: заяви (клопотання)– 274; скарги – 2.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 72, безробітні 2, працівники бюджетної сфери – 1 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 16 (інваліди І групи – 5, інваліди ІІ групи – 9, інваліди ІІІ групи – 2), багатодітні сім’ї – 3 та інші;

–  статтю: 165 жінок та 90 чоловіки.

Головою райдержадміністрації, як того вимагає пункт 1.4 Указу Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Протягом І кварталу 2019 року громадяни вищезазначених категорій в райдержадміністрацію не звертались.

У І кварталі 2019 року заявниками порушено 280 питань різної тематики. Як і завжди найбільше заяв надійшло з питань соціального захисту, серед загальної кількості їх є 161 або 58 %. У цій категорії переважають питання призначення житлових субсидій та надання матеріальної допомоги.

Крім того, найчастіше у зверненнях громадян піднімалися  питання: земельних відносин – 31 або 11%; надання дозволу на розпорядження майном, яке належить неповнолітнім, встановлення опіки, позбавлення батьківських прав та інше – 21 або 7,6%; комунального та дорожнього господарства – 13 або 5% та інші.

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом державної адміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 56 % вирішені позитивно, 36% - надано кваліфіковані роз’яснення, 3,6 % - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень, близько 0,5 % надіслані за належністю в інші організації, інші ще знаходяться у стадії розгляду.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Холмківської (39); Оноківської (21), Худлівської (20), Р.Комарівської (16) сільських рад. 13 звернень отримано від жителів м. Ужгород.

Так, серед загальної кількості є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (185 або 67 %), а є такі, які надійшли через інші організації (91 або 33 %). З облдержадміністрації протягом І кварталу 2019 року надійшло 6 звернень, що на 3 менше, ніж у І кварталі 2018 року.

Також державною адміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову та обласну „гарячі ліні”. Ці звернення надходять в райдержадміністрацію через державні установи  „Урядовий контактний центр” та „Закарпатський обласний контактний центр”.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 84 звернення, а саме: із ДУ „Урядовий контактний центр” – 66, ДУ „Закарпатський обласний контактний центр” – 18.

Найбільш гостро постали питання соціального захисту, а саме, призначення житлової субсидії та надання консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та інші.

Державна адміністрація і надалі працюватиме над поліпшенням роботи щодо розгляду звернень громадян, організації їх особистого прийому у відповідності до вимог чинного законодавства.

Державною адміністрацією вся робота концентрується на реалізації громадянам конституційних прав на звернення у відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень.

Так, на виконання вищезазначеного Указу Президента України розроблені та затверджені наступні графіки: особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, в тому числі виїзні; річний графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах Середнянської селищної та сільських рад та графік звітування голів виконавчих комітетів Середнянської селищної та сільських рад перед головою райдержадміністрації щодо роботи зі зверненнями громадян на І та ІІ півріччя 2018 року.

Протягом 2018 року на виїзних прийомах у голови та заступників голови райдержадміністрації побувало 20 громадян. За результатами зареєстровано 19 звернень, в тому числі 1 колективне. Більшість звернень вирішувались відразу на місці, інші – бралися на контроль і вирішувались у визначені законодавством терміни. Характер звернень, висловлених під час виїзних прийомів, залежав від специфіки проблем населеного пункту. В основному це питання благоустрою населених пунктів, а саме ремонт доріг в районі.

В райдержадміністрації функціонує пряма телефонна лінія „Запитай у влади” (тел. 61-29-17). Згідно затвердженого графіку роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” головою, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації протягом аналізованого періоду проведено 7 прямих телефонних ліній (15.02.2018, 15.03.2018, 18.04.2018, 17.05.2018, 19.07.2018, 16.08.2018, 20.09.2018). За результатами проведених телефонних ліній зареєстровано 2 звернення.

З метою оперативного реагування на найважливіші соціально-економічні проблеми в районі, налагодження зв’язку між райдержадміністрацією і населенням району, а також зменшення потоку письмових звернень громадян та кількості відвідувачів на особистих прийомах в державній адміністрації продовжує діяти постійно діюча пряма телефонна лінія (телефон сектору роботи зі зверненнями громадян – 61-55-09). Протягом 2018 року цією лінією скористалися 13 громадян.

Інформація щодо роботи зі зверненнями громадян оприлюднювалася на сайті райдержадміністрації.    

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян щороку на засіданнях колегій райдержадміністрації розглядаються питання роботи із зверненнями. Так, в січні 2018 року розглянуто питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2017 року”, у серпні місяця – „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у                  І півріччі 2018 року”.

Так, протягом 2018 року на адресу голови Ужгородської районної державної адміністрації надійшло 1281 індивідуальних та колективних звернень, що на 185 менше ніж у 2017 році. Серед них індивідуальні становлять 1235, а колективні 46. Загалом протягом аналізованого періоду в райдержадміністрацію звернулись 2054 громадяни.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 299, працівники бюджетної сфери – 6, безробітні – 13, багатодітні сім’ї – 16, учасники бойових дій – 30 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 83 (інваліди І групи – 24, інваліди ІІ групи – 37, інваліди ІІІ групи – 22);

- статтю: 699 жінок та 518 чоловіків;

- через уповноважену особу надійшло 45 звернень.

Головою райдержадміністрації, як того вимагає Указ Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Зокрема, за аналізований період до райдержадміністрації звернулась 1 жінка, якій присвоєне звання „Мати-героїня”. Це звернення розглянуто особисто головою райдержадміністрації.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви – 99 %, скарги – 1 %.

Як і в минулих роках (2015, 2016, 2017), переважають питання соціального захисту, зокрема, надання матеріальної допомоги та призначення пільг, субсидій. Із загальної кількості вони становлять 597 або 47%.

За характером основних питань, з якими звертаються громадяни це: земельні питання – 286, питання сім’ї, захисту прав дітей – 106, питання пов’язані з отриманням кредиту – 78, питання комунального та дорожнього господарства, благоустрою – 64, питання транспорту – 31, питання освіти – 25, питання охорони здоров’я – 21 та інші.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Худлівської (139), Холмківської (116), Середнянської селищної (73), Оноківської (82), Р.Комарівської (48), Камʼяницької (45) сільських рад та інші. 140 звернень надійшли від жителів м.Ужгород.

Серед загальної кількості звернень є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (915), а є такі, які надійшли через інші організації (366). Так, від облдержадміністрації до райдержадміністрації надійшло на розгляд 30 звернень.

Найбільша кількість звернень громадян розглянута та виконана управлінням соціального захисту населення – 47% , юридичним відділом –           24%, відділом інфраструктури, ЖКГ – 5,6%, службою у справах дітей – 9% відділом економічного розвитку та торгівлі – 6%, відділом охорони здоров’я – 2%, від загальної кількості. Решта звернень розглянуті іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом райдержадміністрації у 60% вирішені позитивно, 32% – надано кваліфіковані роз’яснення, 7% – вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень, 1 % – надіслані за належністю в інші організації.

Також райдержадміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову „гарячу лінію” та Державну Установу Закарпатський обласний контактний центр.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 329 звернень.

Питання, з якими звертаються громадяни на вищевказану лінію, в основному, пов’язані із наданням консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та пільг; забезпечення хворих безкоштовними ліками; питання транспорту та інші.

На ці звернення державна адміністрація протягом 15 днів письмово надає громадянам вичерпні відповіді.

Всі звернення громадян державною адміністрацією розглянуті у встановлені законодавством строки, заявникам надані письмові відповіді.

Райдержадміністрація продовжує працювати над виконанням вимог законодавства про звернення громадян.

[contact_form]

Одним із пріоритетних завдань райдержадміністрації є забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них питань.

Основними законодавчими актами, якими керується у своїй роботі посадові особи та працівники райдержадміністрації у сфері розгляду звернень є: Конституція України, Закон України „Про звернення громадян”, Указ Президента від 7 лютого 2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та Інструкція з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо покращення ґрунтовного розгляду питань, які порушують громадяни, та усунення причин, що породжують звернення.

Сектором роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації постійно аналізується надходження звернень, підводяться підсумки роботи щодо їх розгляду. Стан роботи зі зверненнями громадян проаналізовано за підсумками  І кварталу 2018 року.

Так, на виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 та заходів зазначених у розпорядженнях голів Закарпатської обласної та районної державних адміністрацій на кожне півріччя розробляються та затверджуються графіки: особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, в тому числі виїзні. Розроблено графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад та графік звітування голів виконавчих комітетів Середнянської селищної та сільських рад перед головою райдержадміністрації щодо роботи зі зверненнями громадян.

Відповідно до вимог пунктів 1.9 та 6.1 Указу Президента України від 7 лютого 2008 № 109/2008головою райдержадміністрації затвердженографік прийому громадян головою та заступниками голови райдержадміністрації та графік роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади”. Окремо затверджувалися графіки виїзних прийомів.

Щодо абзацу 9 пункту 1 зазначеного Указу в райдержадміністрації функціонують телефони „гарячої лінії” (тел. 61-55-09) та пряма телефонна лінія „Запитай у влади” (тел. 61-29-17).

Про дні, години, номери телефонів, за якими можна поспілкуватися з відповідною посадовою особою, мешканці району повідомляються заздалегідь через засоби масової інформації.

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян щороку на засіданнях колегій державної адміністрації розглядаються питання роботи із зверненнями. Так, в січні 2018 року розглянуто питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2017 року”.

Протягом І півріччя 2018 року на адресу голови Ужгородської районної державної адміністрації надійшло 684 індивідуальних та колективних звернень, що на 197 менше ніж в аналогічному періоді 2017 року. Серед них індивідуальні становлять 97 % або 665 а колективні 3 % або 19.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 195, учасники АТО –172; працівники бюджетної сфери – 2, безробітні – 5;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 43 (інваліди І групи – 6, інваліди ІІ групи – 24, інваліди ІІІ групи – 13), багатодітні сім’ї - 12;

- статтю: 388 жінок та 265 чоловіків.

   На особистих прийомах у голови та заступників голови державної адміністрації отримано 10 звернень.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви - 96 %, скарги - 4 %.

Протягом зазначеного періоду заявниками піднято 876 питань різної тематики.За характером основних питань, з якими звертаються громадяни це: питання соціального захисту – 346 або 53%, земельні питання – 129 або 19%, надання дозволу на розпорядження майном, яке належить неповнолітнім, встановлення опіки, позбавлення батьківських прав та інше – 33 звернення або 5%, питання житлово-комунального господарства – 20 або 3%, питання транспорту – 9 або 2%, питання освіти – 16 або 2% від загальної кількості та інші.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Худлівської (76), Холмківської (53), Оноківської (43), Середнянської селищної (35), Р.Комарівської (33), Кам’яницької (28) сільських рад. 93 звернень отримано від жителів м. Ужгород.

Серед загальної кількості є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (504 або 74%), а є такі, які надійшли через інші організації (180 або 26 %).

Так, від облдержадміністрації до райдержадміністрації надійшло на розгляд 14 звернень.

Найбільша кількість звернень громадян розглянута управлінням соціального захисту населення – 51 %, юридичним відділом – 21%, службою у справах дітей – 10%, відділом інфраструктури та житлово-комунального господарства - 6%, відділом економічного розвитку та торгівлі – 5%, відділом містобудування та архітектури – 3%, відділом освіти, молоді та спорту – 1 %, відділом охорони здоров’я – 1% від загальної кількості. Решта звернень розглянуті іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом райдержадміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 60% - вирішено позитивно, 32% - надано кваліфіковані роз’яснення, 6% - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у районної державної адміністрації повноважень у вирішенні відповідних питань, 1 % - надіслані за належністю в інші організації.

Також райдержадміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову „гарячу лінію” та Державну Установу Закарпатський обласний контактний центр.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 161 звернення.

Питання, з якими звертаються громадяни на вищевказану лінію, в основному, пов’язані із наданням консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог, забезпечення безкоштовними ліками та інші.

На ці звернення державна адміністрація протягом 15 днів письмово надає громадянам вичерпні відповіді.

Всі звернення громадян державною адміністрацією розглянуті у встановлені законодавством строки, заявникам надані письмові відповіді.

Райдержадміністрація продовжує працювати над виконанням вимог законодавства про звернення громадян.

                   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
_03.07.2018_№_301_

              

 

ГРАФІК
роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади”
в райдержадміністрації

 

КИНЄВ
Еріка Петрівна – голова райдержадміністрації

 

19.07.2018

перший заступник голови райдержадміністрації

16.08.2018

РАТІ
Єва Шандорівна – заступник голови райдержадміністрації

20.09.2018

 

Примітка: пряма телефонна лінія „Запитай у влади” проводитиметься у зазначені дні з 10.00 до 12.00 за телефоном 61-29-17.

 

 

                                                              

 

Державною адміністрацією вживаються заходи щодо покращення роботи з реалізації громадянам конституційних прав на звернення у відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України від         7 лютого 2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо покращення ґрунтовного розгляду питань, які порушували громадяни, та усунення причин, що породжували звернення.

Відповідно до вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 райдержадміністрацією здійснено організаційні заходи щодо виконання його положень.

Так, протягом І кварталу 2018 року розпорядженням голови державної адміністрації 10.01.2018 № 5 затверджено новий графік роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” на І півріччя 2018 року. Графіки особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації розміщені у виконавчих комітетах Середнянської селищної та сільських радах, та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. Також, усі графіки доведені до відому населення через засоби масової інформації.

Згідно затвердженого графіку роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” протягом аналізованого періоду проведено 2 прямі телефонні лінії (головою та першим заступником голови райдержадміністрації, відповідно 15.02.2018 та 15.03.2018). За результатами проведених телефонних ліній зареєстровано 2 звернення.

Про функціонування вищевказаної лінії державна адміністрація періодично нагадує громадянам через оголошення в районній газеті „Вісті Ужгородщини” та офіційний веб-сайт райдержадміністрації.

Крім того, сектором роботи зі зверненнями громадян райдержадміністрації розроблено графіки перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад на 2018 рік та графік звітування голів виконавчих комітетів сільських рад перед головою районної державної адміністрації щодо роботи зі зверненнями громадян на І півріччя 2018 року.

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян щороку на засіданнях колегій державної адміністрації розглядаються питання роботи зі зверненнями. Так, в січні 2018 року розглянуто питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2017 року”.

Основними формами роботи зі зверненнями громадян у секторі роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації є: контроль за забезпеченням розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян управліннями та відділами державної адміністрації, згідно накладеної на них резолюції керівництвом, організація прийому громадян керівництвом державної адміністрації, надсилання звернень для їх вирішення уповноваженим на те органам, здійснення реєстрації та обліку звернень, узагальнення письмових та усних звернень громадян, підведення підсумків їх розгляду, підготовка аналітичних довідок з питань роботи зі зверненнями громадян, вивчення причин, які породжують скарги, контроль в межах повноважень за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Так, протягом І кварталу 2018 року на адресу Ужгородської районної державної адміністрації надійшло 344 індивідуальних та колективних звернень, що на 210 менше ніж за відповідний період 2017 року.

Серед вищезазначених звернень індивідуальні становлять 96 % або 331, а колективні 4 % або 13. Протягом І кварталу 2018 року в райдержадміністрацію звернулось 409 громадян, що на 706 менше ніж за І квартал 2017 року.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 70, безробітні 3, працівники бюджетної сфери – 1 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 21 (інваліди І групи – 1, інваліди ІІ групи – 14, інваліди ІІІ групи – 6), багатодітні сім’ї – 5 , ветерани  праці – 2 та інші;

–  статтю: 181 жінки та 143 чоловіки.

Головою райдержадміністрації, як того вимагає пункт 1.4 Указу Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Протягом І кварталу 2018 року громадяни вищезазначених категорій в райдержадміністрацію не звертались.

Протягом І кварталу 2018 року заявниками піднято 409 питань різної тематики.

Найбільш гостро поставали питання соціального захисту серед загальної кількості їх є 178 або 52 %. У цій категорії переважають питання призначення житлових субсидій (97) та надання матеріальної допомоги (79).

20 % або 67 звернення складають земельні питання, питання: надання дозволу на розпорядження майном, яке належить неповнолітнім, встановлення опіки, позбавлення батьківських прав та інше – 11 % або 39, комунального і дорожнього господарства та житлові – 3,5 % або 12, транспорту – 4 % або 14                та інші.

Протягом І кварталу 2018 року державною адміністрацією отримано 8 повторних звернень, що на 45 менше ніж за аналогічний період минулого року.

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом державної адміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 55 % вирішені позитивно, 23% - надано кваліфіковані роз’яснення, 9 % - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень, близько 0,5 % надіслані за належністю в інші організації, інші ще знаходяться у стадії розгляду.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви - 99 %, скарги - 1 %.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Худлівської (38), Оноківської (32), Баранинської ОТГ (28), Р.Комарівської (22) сільських рад.    40 звернень отримано від жителів м. Ужгород.

Так, серед загальної кількості є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (226 або 65,7 %), а є такі, які надійшли через інші організації (118 або 34 %). З облдержадміністрації протягом І кварталу 2018 року надійшло 9 звернень, що на 7 менше, ніж у І кварталі 2017 року.

Також державною адміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову та обласну „гарячі ліні”. Ці звернення надходять в райдержадміністрацію через державні установи  „Урядовий контактний центр” та „Закарпатський обласний контактний центр”.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 106 звернень (у І кварталі 2017 року – 312), а саме: із ДУ „Урядовий контактний центр” – 88, ДУ „Закарпатський обласний контактний центр” – 8.

Найбільш гостро постали питання соціального захисту, а саме, призначення житлової субсидії та надання консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та інші.

Державна адміністрація і надалі працюватиме над поліпшенням роботи щодо розгляду звернень громадян, організації їх особистого прийому у відповідності до вимог чинного законодавства.

Згідно із Законами України "Про звернення громадян" та ”Про внесення змін до Закону України " Про звернення громадян" (щодо електронного звернення та електронної петиції) громадяни мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, установ, організацій, підприємств, незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх конституційних прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Відповідно до Закону України від 2 липня 2015 року № 577-VIII “Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції” з 28 жовтня 2015 року “письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.