СКИНУТИ

Державною адміністрацією вся робота концентрується на реалізації громадянам конституційних прав на звернення у відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень.

Так, на виконання вищезазначеного Указу Президента України розроблені та затверджені наступні графіки: особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, в тому числі виїзні; річний графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах Середнянської селищної та сільських рад та графік звітування голів виконавчих комітетів Середнянської селищної та сільських рад перед головою райдержадміністрації щодо роботи зі зверненнями громадян на І та ІІ півріччя 2018 року.

Протягом 2018 року на виїзних прийомах у голови та заступників голови райдержадміністрації побувало 20 громадян. За результатами зареєстровано 19 звернень, в тому числі 1 колективне. Більшість звернень вирішувались відразу на місці, інші – бралися на контроль і вирішувались у визначені законодавством терміни. Характер звернень, висловлених під час виїзних прийомів, залежав від специфіки проблем населеного пункту. В основному це питання благоустрою населених пунктів, а саме ремонт доріг в районі.

В райдержадміністрації функціонує пряма телефонна лінія „Запитай у влади” (тел. 61-29-17). Згідно затвердженого графіку роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” головою, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації протягом аналізованого періоду проведено 7 прямих телефонних ліній (15.02.2018, 15.03.2018, 18.04.2018, 17.05.2018, 19.07.2018, 16.08.2018, 20.09.2018). За результатами проведених телефонних ліній зареєстровано 2 звернення.

З метою оперативного реагування на найважливіші соціально-економічні проблеми в районі, налагодження зв’язку між райдержадміністрацією і населенням району, а також зменшення потоку письмових звернень громадян та кількості відвідувачів на особистих прийомах в державній адміністрації продовжує діяти постійно діюча пряма телефонна лінія (телефон сектору роботи зі зверненнями громадян – 61-55-09). Протягом 2018 року цією лінією скористалися 13 громадян.

Інформація щодо роботи зі зверненнями громадян оприлюднювалася на сайті райдержадміністрації.    

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян щороку на засіданнях колегій райдержадміністрації розглядаються питання роботи із зверненнями. Так, в січні 2018 року розглянуто питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2017 року”, у серпні місяця – „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у                  І півріччі 2018 року”.

Так, протягом 2018 року на адресу голови Ужгородської районної державної адміністрації надійшло 1281 індивідуальних та колективних звернень, що на 185 менше ніж у 2017 році. Серед них індивідуальні становлять 1235, а колективні 46. Загалом протягом аналізованого періоду в райдержадміністрацію звернулись 2054 громадяни.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 299, працівники бюджетної сфери – 6, безробітні – 13, багатодітні сім’ї – 16, учасники бойових дій – 30 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 83 (інваліди І групи – 24, інваліди ІІ групи – 37, інваліди ІІІ групи – 22);

- статтю: 699 жінок та 518 чоловіків;

- через уповноважену особу надійшло 45 звернень.

Головою райдержадміністрації, як того вимагає Указ Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Зокрема, за аналізований період до райдержадміністрації звернулась 1 жінка, якій присвоєне звання „Мати-героїня”. Це звернення розглянуто особисто головою райдержадміністрації.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви – 99 %, скарги – 1 %.

Як і в минулих роках (2015, 2016, 2017), переважають питання соціального захисту, зокрема, надання матеріальної допомоги та призначення пільг, субсидій. Із загальної кількості вони становлять 597 або 47%.

За характером основних питань, з якими звертаються громадяни це: земельні питання – 286, питання сім’ї, захисту прав дітей – 106, питання пов’язані з отриманням кредиту – 78, питання комунального та дорожнього господарства, благоустрою – 64, питання транспорту – 31, питання освіти – 25, питання охорони здоров’я – 21 та інші.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Худлівської (139), Холмківської (116), Середнянської селищної (73), Оноківської (82), Р.Комарівської (48), Камʼяницької (45) сільських рад та інші. 140 звернень надійшли від жителів м.Ужгород.

Серед загальної кількості звернень є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (915), а є такі, які надійшли через інші організації (366). Так, від облдержадміністрації до райдержадміністрації надійшло на розгляд 30 звернень.

Найбільша кількість звернень громадян розглянута та виконана управлінням соціального захисту населення – 47% , юридичним відділом –           24%, відділом інфраструктури, ЖКГ – 5,6%, службою у справах дітей – 9% відділом економічного розвитку та торгівлі – 6%, відділом охорони здоров’я – 2%, від загальної кількості. Решта звернень розглянуті іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом райдержадміністрації у 60% вирішені позитивно, 32% – надано кваліфіковані роз’яснення, 7% – вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень, 1 % – надіслані за належністю в інші організації.

Також райдержадміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову „гарячу лінію” та Державну Установу Закарпатський обласний контактний центр.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 329 звернень.

Питання, з якими звертаються громадяни на вищевказану лінію, в основному, пов’язані із наданням консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та пільг; забезпечення хворих безкоштовними ліками; питання транспорту та інші.

На ці звернення державна адміністрація протягом 15 днів письмово надає громадянам вичерпні відповіді.

Всі звернення громадян державною адміністрацією розглянуті у встановлені законодавством строки, заявникам надані письмові відповіді.

Райдержадміністрація продовжує працювати над виконанням вимог законодавства про звернення громадян.

[contact_form]

Одним із пріоритетних завдань райдержадміністрації є забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них питань.

Основними законодавчими актами, якими керується у своїй роботі посадові особи та працівники райдержадміністрації у сфері розгляду звернень є: Конституція України, Закон України „Про звернення громадян”, Указ Президента від 7 лютого 2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та Інструкція з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо покращення ґрунтовного розгляду питань, які порушують громадяни, та усунення причин, що породжують звернення.

Сектором роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації постійно аналізується надходження звернень, підводяться підсумки роботи щодо їх розгляду. Стан роботи зі зверненнями громадян проаналізовано за підсумками  І кварталу 2018 року.

Так, на виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 та заходів зазначених у розпорядженнях голів Закарпатської обласної та районної державних адміністрацій на кожне півріччя розробляються та затверджуються графіки: особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, в тому числі виїзні. Розроблено графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад та графік звітування голів виконавчих комітетів Середнянської селищної та сільських рад перед головою райдержадміністрації щодо роботи зі зверненнями громадян.

Відповідно до вимог пунктів 1.9 та 6.1 Указу Президента України від 7 лютого 2008 № 109/2008головою райдержадміністрації затвердженографік прийому громадян головою та заступниками голови райдержадміністрації та графік роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади”. Окремо затверджувалися графіки виїзних прийомів.

Щодо абзацу 9 пункту 1 зазначеного Указу в райдержадміністрації функціонують телефони „гарячої лінії” (тел. 61-55-09) та пряма телефонна лінія „Запитай у влади” (тел. 61-29-17).

Про дні, години, номери телефонів, за якими можна поспілкуватися з відповідною посадовою особою, мешканці району повідомляються заздалегідь через засоби масової інформації.

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян щороку на засіданнях колегій державної адміністрації розглядаються питання роботи із зверненнями. Так, в січні 2018 року розглянуто питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2017 року”.

Протягом І півріччя 2018 року на адресу голови Ужгородської районної державної адміністрації надійшло 684 індивідуальних та колективних звернень, що на 197 менше ніж в аналогічному періоді 2017 року. Серед них індивідуальні становлять 97 % або 665 а колективні 3 % або 19.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 195, учасники АТО –172; працівники бюджетної сфери – 2, безробітні – 5;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 43 (інваліди І групи – 6, інваліди ІІ групи – 24, інваліди ІІІ групи – 13), багатодітні сім’ї - 12;

- статтю: 388 жінок та 265 чоловіків.

   На особистих прийомах у голови та заступників голови державної адміністрації отримано 10 звернень.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви - 96 %, скарги - 4 %.

Протягом зазначеного періоду заявниками піднято 876 питань різної тематики.За характером основних питань, з якими звертаються громадяни це: питання соціального захисту – 346 або 53%, земельні питання – 129 або 19%, надання дозволу на розпорядження майном, яке належить неповнолітнім, встановлення опіки, позбавлення батьківських прав та інше – 33 звернення або 5%, питання житлово-комунального господарства – 20 або 3%, питання транспорту – 9 або 2%, питання освіти – 16 або 2% від загальної кількості та інші.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Худлівської (76), Холмківської (53), Оноківської (43), Середнянської селищної (35), Р.Комарівської (33), Кам’яницької (28) сільських рад. 93 звернень отримано від жителів м. Ужгород.

Серед загальної кількості є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (504 або 74%), а є такі, які надійшли через інші організації (180 або 26 %).

Так, від облдержадміністрації до райдержадміністрації надійшло на розгляд 14 звернень.

Найбільша кількість звернень громадян розглянута управлінням соціального захисту населення – 51 %, юридичним відділом – 21%, службою у справах дітей – 10%, відділом інфраструктури та житлово-комунального господарства - 6%, відділом економічного розвитку та торгівлі – 5%, відділом містобудування та архітектури – 3%, відділом освіти, молоді та спорту – 1 %, відділом охорони здоров’я – 1% від загальної кількості. Решта звернень розглянуті іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом райдержадміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 60% - вирішено позитивно, 32% - надано кваліфіковані роз’яснення, 6% - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у районної державної адміністрації повноважень у вирішенні відповідних питань, 1 % - надіслані за належністю в інші організації.

Також райдержадміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову „гарячу лінію” та Державну Установу Закарпатський обласний контактний центр.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 161 звернення.

Питання, з якими звертаються громадяни на вищевказану лінію, в основному, пов’язані із наданням консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог, забезпечення безкоштовними ліками та інші.

На ці звернення державна адміністрація протягом 15 днів письмово надає громадянам вичерпні відповіді.

Всі звернення громадян державною адміністрацією розглянуті у встановлені законодавством строки, заявникам надані письмові відповіді.

Райдержадміністрація продовжує працювати над виконанням вимог законодавства про звернення громадян.

                   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
_03.07.2018_№_301_

              

 

ГРАФІК
роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади”
в райдержадміністрації

 

КИНЄВ
Еріка Петрівна – голова райдержадміністрації

 

19.07.2018

перший заступник голови райдержадміністрації

16.08.2018

РАТІ
Єва Шандорівна – заступник голови райдержадміністрації

20.09.2018

 

Примітка: пряма телефонна лінія „Запитай у влади” проводитиметься у зазначені дні з 10.00 до 12.00 за телефоном 61-29-17.

 

 

                                                              

 

Державною адміністрацією вживаються заходи щодо покращення роботи з реалізації громадянам конституційних прав на звернення у відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України від         7 лютого 2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо покращення ґрунтовного розгляду питань, які порушували громадяни, та усунення причин, що породжували звернення.

Відповідно до вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 райдержадміністрацією здійснено організаційні заходи щодо виконання його положень.

Так, протягом І кварталу 2018 року розпорядженням голови державної адміністрації 10.01.2018 № 5 затверджено новий графік роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” на І півріччя 2018 року. Графіки особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації розміщені у виконавчих комітетах Середнянської селищної та сільських радах, та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. Також, усі графіки доведені до відому населення через засоби масової інформації.

Згідно затвердженого графіку роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” протягом аналізованого періоду проведено 2 прямі телефонні лінії (головою та першим заступником голови райдержадміністрації, відповідно 15.02.2018 та 15.03.2018). За результатами проведених телефонних ліній зареєстровано 2 звернення.

Про функціонування вищевказаної лінії державна адміністрація періодично нагадує громадянам через оголошення в районній газеті „Вісті Ужгородщини” та офіційний веб-сайт райдержадміністрації.

Крім того, сектором роботи зі зверненнями громадян райдержадміністрації розроблено графіки перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад на 2018 рік та графік звітування голів виконавчих комітетів сільських рад перед головою районної державної адміністрації щодо роботи зі зверненнями громадян на І півріччя 2018 року.

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян щороку на засіданнях колегій державної адміністрації розглядаються питання роботи зі зверненнями. Так, в січні 2018 року розглянуто питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2017 року”.

Основними формами роботи зі зверненнями громадян у секторі роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації є: контроль за забезпеченням розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян управліннями та відділами державної адміністрації, згідно накладеної на них резолюції керівництвом, організація прийому громадян керівництвом державної адміністрації, надсилання звернень для їх вирішення уповноваженим на те органам, здійснення реєстрації та обліку звернень, узагальнення письмових та усних звернень громадян, підведення підсумків їх розгляду, підготовка аналітичних довідок з питань роботи зі зверненнями громадян, вивчення причин, які породжують скарги, контроль в межах повноважень за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Так, протягом І кварталу 2018 року на адресу Ужгородської районної державної адміністрації надійшло 344 індивідуальних та колективних звернень, що на 210 менше ніж за відповідний період 2017 року.

Серед вищезазначених звернень індивідуальні становлять 96 % або 331, а колективні 4 % або 13. Протягом І кварталу 2018 року в райдержадміністрацію звернулось 409 громадян, що на 706 менше ніж за І квартал 2017 року.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 70, безробітні 3, працівники бюджетної сфери – 1 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 21 (інваліди І групи – 1, інваліди ІІ групи – 14, інваліди ІІІ групи – 6), багатодітні сім’ї – 5 , ветерани  праці – 2 та інші;

–  статтю: 181 жінки та 143 чоловіки.

Головою райдержадміністрації, як того вимагає пункт 1.4 Указу Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Протягом І кварталу 2018 року громадяни вищезазначених категорій в райдержадміністрацію не звертались.

Протягом І кварталу 2018 року заявниками піднято 409 питань різної тематики.

Найбільш гостро поставали питання соціального захисту серед загальної кількості їх є 178 або 52 %. У цій категорії переважають питання призначення житлових субсидій (97) та надання матеріальної допомоги (79).

20 % або 67 звернення складають земельні питання, питання: надання дозволу на розпорядження майном, яке належить неповнолітнім, встановлення опіки, позбавлення батьківських прав та інше – 11 % або 39, комунального і дорожнього господарства та житлові – 3,5 % або 12, транспорту – 4 % або 14                та інші.

Протягом І кварталу 2018 року державною адміністрацією отримано 8 повторних звернень, що на 45 менше ніж за аналогічний період минулого року.

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом державної адміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 55 % вирішені позитивно, 23% - надано кваліфіковані роз’яснення, 9 % - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень, близько 0,5 % надіслані за належністю в інші організації, інші ще знаходяться у стадії розгляду.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви - 99 %, скарги - 1 %.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Худлівської (38), Оноківської (32), Баранинської ОТГ (28), Р.Комарівської (22) сільських рад.    40 звернень отримано від жителів м. Ужгород.

Так, серед загальної кількості є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (226 або 65,7 %), а є такі, які надійшли через інші організації (118 або 34 %). З облдержадміністрації протягом І кварталу 2018 року надійшло 9 звернень, що на 7 менше, ніж у І кварталі 2017 року.

Також державною адміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову та обласну „гарячі ліні”. Ці звернення надходять в райдержадміністрацію через державні установи  „Урядовий контактний центр” та „Закарпатський обласний контактний центр”.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 106 звернень (у І кварталі 2017 року – 312), а саме: із ДУ „Урядовий контактний центр” – 88, ДУ „Закарпатський обласний контактний центр” – 8.

Найбільш гостро постали питання соціального захисту, а саме, призначення житлової субсидії та надання консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та інші.

Державна адміністрація і надалі працюватиме над поліпшенням роботи щодо розгляду звернень громадян, організації їх особистого прийому у відповідності до вимог чинного законодавства.

Згідно із Законами України "Про звернення громадян" та ”Про внесення змін до Закону України " Про звернення громадян" (щодо електронного звернення та електронної петиції) громадяни мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, установ, організацій, підприємств, незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх конституційних прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Відповідно до Закону України від 2 липня 2015 року № 577-VIII “Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції” з 28 жовтня 2015 року “письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Одним із пріоритетних завдань райдержадміністрації є забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них питань.

Основними законодавчими актами, якими керуються у своїй роботі посадові особи та працівники райдержадміністрації у сфері розгляду звернень є: Конституція України, Закон України „Про звернення громадян”, Указ Президента від 7 лютого 2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та Інструкція з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються  громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо покращення ґрунтовного розгляду питань, які порушують громадяни, та усунення причин, що породжують звернення.

 Сектором роботи зі зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації постійно аналізується надходження звернень, підводяться підсумки роботи щодо їх розгляду. Стан роботи зі зверненнями громадян проаналізовано за підсумками І кварталу 2015 року.

Так, на виконання  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року                № 109/2008 та заходів зазначених у розпорядженнях голів Закарпатської обласної та районної державних адміністрацій на кожне півріччя розробляються та затверджуються графіки: особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, в тому числі виїзні. Розробляється  графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад та графік звітування голів виконавчих комітетів Середнянської селищної та сільських рад перед головою райдержадміністрації щодо роботи зі зверненнями громадян.

Відповідно до вимог пунктів 1.9 та 6.1 Указу Президента України від 7 лютого 2008 № 109/2008головою райдержадміністрації затвердженографік прийому громадян головою та заступниками голови райдержадміністрації та графік роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади”.

Окремо затверджувалися графіки виїзних прийомів. Протягом  І півріччя 2015 року за результатами проведення виїзних прийомів громадян керівництвом державної адміністрації зареєстровано 9 звернень. Характер звернень, висловлених під час виїзних прийомів,  залежав від специфіки проблем населеного пункту.

Переважна більшість звернень вирішувалась безпосередньо на місці, інші бралися на контроль і вирішувались у визначені законодавством терміни. Всі усні звернення громадян, на які надано керівництвом райдержадміністрації роз'яснення щодо порядку та шляхів вирішення їх питань, реєструються і враховуються в аналітичних матеріалах.

Щодо абзацу 9 пункту 1 зазначеного Указу в райдержадміністрації функціонують телефони „гарячої лінії” (тел. 61-55-09) та пряма телефонна лінія „Запитай у влади” (тел. 61-29-17).

Згідно  затвердженого графіку проведено 6 прямих телефонних ліній головою, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації. За результатами не зареєстровано тільки 1 звернення.

Про дні, години, номери телефонів, за якими можна поспілкуватися з відповідною посадовою особою, мешканці району повідомляються заздалегідь через засоби масової інформації.

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян  щороку на  засіданнях колегій державної адміністрації розглядаються питання роботи із зверненнями. Так, в січні 2015 року розглянуто  питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2014 року”.

Крім того, на виконання пункту 4.9 Указу Президента України від 07 лютого 2008 № 109/2008 для оприлюднення матеріалів про організацію роботи зі зверненнями громадян   та вирішення порушених у них питань створено окрему сторінку на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, яка періодично поповнюється новою інформацією.

Питання роботи зі зверненнями громадян щоквартально розглядається на нарадах керівників структурних підрозділів.

На виконання вимог пункту 5.1 Указу Президента від 7 лютого 2008 року  № 109/2008 протягом І півріччя 2015 року сектором роботи зі зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації проведено перевірки стану роботи зі зверненнями громадян та дотримання вимог вищевказаного Указу Президента України у виконавчих комітетах сільських рад. Як показують перевірки робота зі зверненнями громадян у більшості сільських рад є задовільною.

Під час перевірок головам та секретарям виконавчих комітетів Середнянської селищної та сільських рад надається методична та практична допомога.

Як свідчать статистичні дані, протягом І півріччя 2015 року на адресу Ужгородської районної державної адміністрації  надійшло 432 індивідуальних та колективних звернення, що на 207 більше ніх у аналогічному періоді 2014 року. Серед них індивідуальні становлять 95 % або 410, а колективні 5 % або 22.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 44, працівники бюджетної сфери –6 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій –20 (інваліди І групи – 10, інваліди ІІ групи –6, інваліди ІІІ групи - 4 ), багатодітні сім’ї  - 10;

-  статтю:  199 жінок та 189 чоловіків.

Головою райдержадміністрації, як того вимагає пункт 1.4 Указу Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної  Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Зокрема, протягом  6 місяців 2015 року в райдержадміністрації зареєстровано 1 звернення  від жінки, якій присвоєно почесне звання України „Мати–героїня” та 1 від інваліда Великої Вітчизняної війни. Ці звернення розглянуті т.в.о.голови райдержадміністрації особисто,  про результати розгляду  заявників поінформовано письмово.

Позитивне вирішення питань у зверненнях громадян має безпосередній вплив на покращення соціально-економічного, культурного розвитку району, житлово-побутових умов, соціального благополуччя та зростання добробуту його мешканців.

Протягом аналізованого періоду в райдержадміністрацію звернулось 889 (у І півріччі 2014 року-703) громадян.

    На особистих прийомах у голови та заступників голови державної адміністрації отримано 23 звернення.

Протягом зазначеного періоду заявниками піднято 438 питань різної тематики.За  характером основних питань, з якими звертаються громадяни це:

питання соціального захисту , а саме надання матеріальної допомоги – 192 або 44%, питання сім’ї, а саме: надання дозволу на розпорядження майном, яке належить неповнолітнім, встановлення опіки, позбавлення батьківських прав та інше – 88 звернень або 20%, земельні питання – 70 або 16 %, питання транспорту – 15 або 3 % від загальної кількості та інші.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Холмківської (64), Баранинської (34), Оноківської (28), Сторожницької (25), Руськокомарівської (22), Коритнянської (21) сільських рад. 51 звернення отримано від жителів м. Ужгород.

Вирішення піднятих питань на місцях не зволікає громадян повторно звертатись до органів влади вищого рівня.

Але, є випадки, коли  деякі громадяни,  в надії кращого вирішення своїх питань, минаючи органи влади на місцях,  звертаються напряму до керівництва  обласної та районної державних адміністрацій.

Серед загальної кількості  є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (367 або 85 %), а є такі, які надійшли через інші організації (65 або 15 %).

Так, від облдержадміністрації до райдержадміністрації надійшло на розгляд 50 звернень.

Крім того, райдержадміністрація отримала 2 звернення від Ужгородської районної ради та  4 від Ужгородської міжрайонної прокуратури.

Питання, підняті заявниками у зверненнях, керівництвом райдержадміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 65 % - вирішено позитивно,  10 % - надано кваліфіковані роз’яснення, 15 % - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у районної державної адміністрації повноважень у вирішенні відповідних питань, 2 % - надіслані за належністю в інші організації.

Також райдержадміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову „гарячу лінію” та Державну Установу Закарпатський обласний контактний центр.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 53 звернення, що на 40 більше ніж за аналогічний період 2014 року.

Питання, з якими звертаються громадяни на вищевказану лінію, в основному, пов’язані із наданням консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та інші.

На  ці звернення державна адміністрація протягом 15 днів письмово надає громадянам вичерпні відповіді.

Всі звернення громадян державною адміністрацією розглянуті у встановлені законодавством строки, заявникам надані письмові відповіді.

Райдержадміністрація продовжує працювати над виконанням  вимог законодавства про звернення громадян.