СКИНУТИ

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 06.09.2005р № 2806-IV

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» від 09.04.2014 № 1193-VII

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України « Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VІ

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги»

Постанова  Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 року №42 "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми" від 18.02.2016 № 118