СКИНУТИ
Вкладення:
Скачати цей файл (132.pdf)132.pdf750 kB

Додаток

до аналізу регуляторного впливу до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

                                                                                                                                                                                                                                                   

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест) до аналізу регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Ужгородської районної державної адміністрації „Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації”

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.08.2018 року по 31.08.2018 року.

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Робоча зустріч

8

Визначення витрат часу та коштів на виконання вимог регулювання

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі)

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 529, у тому числі малого підприємництва – 63, мікропідприємництва – 466.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періо-дичні

Витрати за
п’ять років

Оцінка „прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури

-

-

-

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

529

8

Сумарно, гривень

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

У середньому витрачається 0,5 години на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних заяв (середня заробітна плата по Ужгородському районі за місяць – 7867 грн., 22 робочі дні - 357,60 грн.

зарплата за 1 день (8 годин):

(7867:22:8)*0,5=22,35 грн.

22,35 грн.

-

111,75грн.

10

Процедура організації виконання вимог регулювання

У середньому 2,5 години

(середня заробітна плата по Ужгородському районі за місяць – 7867 грн., 22-робочі дні – 357,59 грн., зарплата за 1 день (8 годин) або 44,70 грн. (за 1 годину): (7867:22:8) х 1 = 44,70 грн.

-підготовка документів для формування вхідного пакету документів до Центру – 1,5 години

(44,70 х 1,5 = 67,05 грн.);

- подання документів для отримання адміністративної послуги – 0,5 години

(44,70 х 0,5 =22,35 грн.);

-                     отримання результату наданняпослуги у Центрі – 0,5 години

(44,70 х 0,5 =22,35 грн.);

Разом: 67,05 грн. + 22,35 грн. + 22,35 грн. = 111,75 грн.

111,75 грн.

-

558,75

грн.

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

134,10

-

670,50

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

529

16

Сумарно, гривень

70938,90

 

354694,50

           

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Орган виконавчої влади, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Ужгородська районна державна адміністрація Закарпатської області

(назва органу) 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання, гривень

  1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

  1. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

  1. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

  1. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

  1. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

 

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

Розрахунки в середньому на 1 послугу:

- надання консультаційних послуг - 0,2 год.;

-прийняття вхідного пакету документів адміністратором – 0,2 год.;

-передача та отримання результатів розгляду надання послуг – 0,10 год.

-передача результату надання адміністративних послуг – 0,10 год.

(Середня заробітна плата одного спеціаліста (адміністратора) Центру за місяць – 6496,74 грн.,                         22 - робочі дні, 295,31 грн. за день (8 годин) або

36,91 грн. (за 1 годину):(6496,74:22:8) х 1 = 36,91 грн.

(0,6 х 36,91 = 22,15 грн.)

0,6 год.

22,15 грн.

(за 0,6 години)

7

529

93738,80грн.

   

Разом за рік

0,6 год.

22,15 грн.

(за 0,6 години)

7

529

93738,80

грн.

Сумарно за п’ять років

0,6 год.

22,15 грн.

(за 0,6 години)

7

529

468694,00 грн.

Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового виконавчого органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Поряд-ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

70938,90

354694,50

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

70938,90

354694,50

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

93738,80

354694,50

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

93738,80

3354694,50

  1. На підставі аналізу витрат, наведених у попередніх таблицях, розроблення коригуючих заходів для суб’єктів малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не потребує.

Начальник центру надання

адміністративних послуг Ужгородської

районної державної адміністрації                 М. МИКУЛЬЦЯ

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації „Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Ужгородської райдержадміністрації”

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та  з дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами), що визначає правові й організаційні заходи реалізації проекту розпорядження голови райдержадміністрації „Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Ужгородської райдержадміністрації”.

Назва регуляторного акту: проект розпорядження голови райдержадміністрації „Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації”.

Розробник документа: центр надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації.

Контактний телефон: 0664187704

І. Визначення та аналіз проблеми

Для отримання адміністративних послуг у суб’єктів господарювання та населення виникає багато незручностей, вони вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоюючи черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв/клопотань/звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

З метою вирішення проблемних питань, відповідно до статті 12 Закону України „Про адміністративні послуги”, Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 „Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”, від 22 вересня 2016 року № 652 „Про внесення змін до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”, виникла необхідність розробки проекту розпорядження голови Ужгородської районної державної адміністрації „Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Ужгородської районної державно адміністрації”.

Необхідність прийняття даного акта дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Ужгородської районі:

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- місцезнаходження працівників органів, які надають адміністративні послуги в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа, як результату надання адміністративної послуги;

- необхідність одержувачу послуг здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги;

- необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації різних організацій для отримання кінцевого результату при наявності різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги, щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

Визначення основних груп (підгруп), на які впливає дане питання:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

Проблеми, які планується розв’язати, неможливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів. Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів з їх відсутністю.

Впровадження даного регуляторного акта є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на забезпечення зручних та сприятливих умов суб’єктів господарювання для отримання в ЦНАП необхідних, встановлених переліком адміністративних послуг через адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

II. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту є створення зручних та сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акту є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг на території Ужгородського району.

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації (далі – центр) – адміністраторів центру, територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні та організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі та забезпечить:

- можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг/ послуг дозвільного характеру в одному приміщенні за принципом „єдиного вікна” у чітко визначені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому;

- вільний доступ суб’єктами господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів.

Надасть можливість отримувати фахові консультації від експертів-консультантів адміністративних органів - суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи час.

Запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищити якість їх надання.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Розглянуто наступні альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Забезпечення регулювання прийняття регуляторного акта

Альтернатива введення в дію запропонованого акта є актуальною та дозволить досягти встановлених цілей. Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики та потребам у розв’язанні визначеної проблеми в цілому. Крім того це сприятиме забезпеченню ефективного надання адміністративних послуг через центр, що дозволить досягти рівності всіх заявників перед законом, доступності про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, неупередженості, відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Залишення ситуації без змін та відмова від регулювання.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки у такому випадку центр фактично не зможе функціонувати, надання адміністративних послуг здійснюватиметься безпосередньо суб’єктами їх надання. Така процедура є непрозорою, незручною для суб’єктів звернення та суперечить чинному законодавству.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Забезпечення регулювання

Прийняття акта:

забезпечить відкритість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

мінімізація корупційної складової;

оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

формування у суспільстві позитивного іміджу влади.

В середньому на організацію надання однієї адміністративної послуги адміністратор центру витрачає 0,5 години, яка згідно М-Тесту складає – 22,35 грн.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Забезпечення регулювання

Доступність та зручність (місце розташування, режим роботи центру), неупередженість та справедливість, відкритість та прозорість процесу надання адміністративних послуг, оперативність та своєчасність їх надання, доступність та зручність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

Належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв, тощо), утому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами).

Чітке визначення переліку документів, необхідних для відповідної адміністративної послуги, отримання адміністративних послуг в одному приміщенні; мінімізація часу на очікування в черзі; мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання адміністративної послуги; можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги; контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги; отримання у приміщенні центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання; вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування; встановлення однозначних, прозорих вимог у сфері надання адміністративних послуг, досягнення рівності заявників перед законом.

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Кількість суб’єктів господарювання, у тому числі суб’єктів малого підприємництва, що підпадають під дію регулювання цього регуляторного акта – 529 ( за даними Головного управління статистики у Закарпатській області)

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

-

-

63

466

529

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків по Закарпатській області*

-

-

11,91

88,09

100,0

 

Вид альтернативи

Вигоди

 

Альтернатива 1

Забезпечення регулювання

Встановлення мінімальної кількості однозначних, прозорих процедур у сфері надання адміністративних послуг, досягнення рівності всіх заявників перед законом.

На процедуру організації та отримання адміністративної послуги суб’єкта малого підприємництва витрачають 2,5 години, що згідно М-тесту складає 111,75 грн.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається невирішеною.

Відсутні.

               

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Забезпечення регулювання

4

Ця альтернатива забезпечує досягнення визначених цілей та повністю сприяє вирішенню проблеми. Проблеми більше існувати не буде.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

1

Проблеми продовжують існувати

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1

Забезпечення регулювання

Вирішення проблеми

Немає

Створення для споживачів адміністративних послуг ефективного механізму доступу до адміністративних послуг, прозорості процедури та легкості отримання результату.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Немає

Немає

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей неможливе, так як на місцевому рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників центру ‒ адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у центрі.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного

акта

Альтернатива 1

Забезпечення регулювання

Прийняття акта вирішує проблему у сфері надання адміністративних послуг

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Неприйняття акта не вирішує проблеми у сфері надання адміністративних послуг

Падіння рейтингу району у сфері надання адміністративних послуг, збільшення кількості звернення громадян.

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.

V. Механізми розв’язання проблеми, відповідні заходи

Прийняття проекту розпорядження та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Проблема вирішується шляхом прийняття проекту розпорядження голови Ужгородської районної державної адміністрації „Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації” та виконання всіх інших заходів, передбачених Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Реалізація регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії адміністраторів центру та представників суб’єктів надання адміністративних послуг при організації надання адміністративних послуг.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні чи юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

Розроблено додаток до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта – Тест малого підприємництва (додається). Питома вага суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта складає 100 %.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта пропонується встановити невизначеним і вносити зміни   в разі   необхідності   після   відстеження  результативності регуляторного акта або зміни діючого законодавства.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акта визначено наступні показники:

Розмір надходження до бюджету

Прийняття цього розпорядження не впливатиме на розмір надходжень до бюджету

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється це розпорядження

Дія розпорядження поширюватиметься на 529 суб’єктів підприємництва

Час та кошти, витрачені державою та суб’єктами господарювання на реалізацію регуляторного акта

На процедуру отримання первинної інформації про вимоги регулювання витрачається в середньому 0,5 год., вартість цих 0,5 год. складає 22,35 грн. На процедуру організації виконання вимог регулювання в середньому витрачається 2,5 години, вартість яких складає 111,75 грн. На інші адміністративні процедури витрачається сумарно 0,6 години, вартість яких складає 22,15 грн.

Рівень проінформованості

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження достатній, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному сайті Ужгородської районної державної адміністрації ‒www.uzh-rda.gov.ua.

Кількість скарг щодо діяльності робочого органу

Не передбачається.

Кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр та кількість часу, необхідного адміністратору для розгляду справи

В середньому за місяць Центром надається 850 адміністративних послуг. Витрати часу державного органу на процедуру отримання адміністративних послуг в середньому 0,6 години.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на основі аналізу даних, отриманих шляхом моніторингу, який включатиме в себе:

- кількість наданих адміністративних послуг, у тому числі дозвільних (погоджувальних) процедур в розрізі суб’єктів їх надання;

- кількість суб’єктів звернень в розрізі суб’єктів господарювання та фізичних осіб;

- витрати часу на отримання адміністративних послуг;

- відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у стандартах адміністративних послуг.

Базове, повторне та періодичне відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після прийняття з використанням показників результативності у формі звіту.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Начальник центру надання адміністративних послуг
Ужгородської районної державної адміністрації                                               М. МИКУЛЬЦЯ

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови
Ужгородської районної державної адміністрації

              ________ року № ____

РЕГЛАМЕНТ 
центру надання адміністративних послуг 
Ужгородської районної державної адміністрації

I. Загальна частина

1.1 Регламент центру надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації (далі - Регламент) визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації (далі - центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України ,,Про адміністративні послуги”.

1.3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

         верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

         стабільності;

         рівності перед законом;

         відкритості та прозорості;

         оперативності та своєчасності;

         доступності інформації про надання адміністративних послуг;

         захищеності персональних даних;

         раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

         неупередженості та справедливості;

         доступності та зручності для суб’єктів звернення.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр та регламентом центру.

II. Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

  2.1. Центр розміщується в центральній частині містаУжгород за адресою:вулиця Минайська, будинок 40 на першому поверсі адмінбудівлі районної ради, з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до приміщення (будівлі) розміщується вивіска з найменуванням центру, графіком роботи.

Графік роботи центру затверджується розпорядженням голови Ужгородської районної державної адміністрації, з урахуванням вимог Закону України ,,Про адміністративні послуги”.

Вхід до центру облаштовується пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями та у разі потреби зручними сходами з поручнями.

У приміщенні центру облаштовується туалетна кімната з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщується вказівники, на яких зазначається місце розташування центру.

2.2. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

           Відкрита частина включає:

          сектор прийому;

           сектор інформування;

           сектор очікування;

          сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб'єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

Закрита частина розміщується на інших поверхах, ніж відкрита частина.

2.3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

2.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також - інформаційний термінал у зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефоном, факсимільним апаратом та забезпечуються канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Для висловлення суб'єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступному місці.

2.5. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до центру протягом дня, та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

У секторі очікування облаштовуються місця для суб'єктів звернень в центр.

Сектор очікування, у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають вади зору.

Для оплати адміністративного збору в секторі очікування можуть розміщуватися банкомати, платіжні термінали.

2.6. Сектор обслуговування утворюється за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначеним номером такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

2.7. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

Загальна площа секторів очікування та обслуговування повинна становити не менш як 50 кв. метрів.

2.8. На інформаційних стендах та інформаційному терміналі розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

користування інформаційним терміналом(у разі наявності);

користування автоматизованою системою керування чергою (у разі наявності);

положення про центр;

регламент центру.

2.9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі(у разі наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

2.11. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.12. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

ІІІ. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

3.1. Ужгородськарайонна державна адміністрація, а також начальник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує Ужгородську районну державну адміністрацію, а також начальника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

IV. Робота інформаційного підрозділу центру

4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційним терміналом та автоматизованою системою керування чергою     (у разі наявності), консультування із загальних питань організації роботи центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ центру також:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

4.2. Ужгородськарайонна державна адміністрація створює та забезпечує роботу веб-сайту центру або окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 2.8 цього регламенту, а також відомості про місце розташування центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

4.3. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру (в тому числі на інформаційному терміналі) та на веб-сайті, повинна бути актуальна і вичерпна.

Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

4.4. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

V. Керування чергою в центрі

5.1. Для забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

5.3. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис здійснюється шляхом особистого звернення до центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.  

5.4. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

VI. Прийняття заяви та інших документів у центрі

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі.

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих

декларацій здійснюються відповідно до Закону України ,,Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

6.4. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

6.5. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

6.6. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

6.7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу - в електронній формі.

6.8. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати   прийнятнийдля суб’єкта звернення спосіб його

повідомлення про результат надання адміністративної послуги, спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

6.9. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

6.10. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

6.11. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

6.12. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

VII. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

7.1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 6.1-6.12 цього регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб'єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

7.2. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку визначеному органом, що утворив центр, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

7.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

7.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністратом центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням начальника центру.

7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

           своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

           надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

           У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це начальника центру.

VIII. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

8.2. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів і зберігається в матеріалах справи.

8.4. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, квітанція про сплату, якщо адміністративна послуга є платною та надається в день звернення заявника,копія доручення уповноваженого представника суб’єкта звернення, опис документів та листок проходження справи, зберігається у центрі.

 Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.     

           

Керівник апарату державної адміністрації                                                            Р.БОДНАРЮК

Ужгородська районна державна адміністрація розробила проект розпорядження „Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації”.

Проект розпорядження Ужгородської райдержадміністрації визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Зауваження та пропозиції щодо даного проекту розпорядження від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань просимо подавати протягом одного календарного місяця з дня оприлюднення проекту розпорядження у письмовому або електронному вигляді за адресою: Ужгородська районна державна адміністрація, 88017, місто Ужгород, вулиця Загорська, 10, web-сайт: www.uzh-rda.gov.ua, e-mail:uzh-rda@carpathia.gov.ua, або Центр надання адміністративних послуг Ужгородської райдержадміністрації, 88015, місто Ужгород, вулиця Минайська, 40, e-mail:centrnap@meta.ua.

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу буде оприлюднено не пізніше 5 робочих днів з дня оприлюднення даного оголошення шляхом розміщення на офіційному web-сайті райдержадміністрації в мережі Інтернет‒www.uzh-rda.gov.ua, в рубриці „Економіка і бізнес”, підрубрика „Регуляторна політика”.

Ужгородська районна державна адміністрація

13 вересня 2018 року