Про моніторингову групу для обстеження (моніторингу)